Klik op een naam in de linker kolom om het verhaal te lezen

Arie van de Stadt, 461.1 (1898-1975) 40-jarig jubileum van zijn schoenmakerij, aug 1960
Adriaan Cornelis van de Stadt, 332.1 (1874-1955) 40-jarig jubileum bij het Stoomwezen, sep 1936
Australië Sommige van de Stadten emigreerden naar Australië
Cornelia Hendrika van de Stadt, 32d5 (1854-1960) Zij werd 105 jaar oud
Cornelis van de Stadt, 3 (1793-1857) Stamvader van tak T3 en Vrijmetselaar.
Cornelis van de Stadt, 361 (1856-1915) Hij bouwde stoommachines
Doorijzing van het Noord-Hollands kanaal Winter van 1830
Engel van de Stadt Hzn. (1746-1819) De Bataafsche Kaaprederij (1803-1804)
Engel van de Stadt Hzn. (1746-1819) Oprichting van de houthandel "E. van de Stadt & Zoonen"
Engel van de Stadt Kzn., 221.1 (1870-1964) Ambachtschool prijs en Vrijmetselarij
Engel Pieter van de Stadt, 327 (1855-1927) Hij ontsnapte van St. Helena en ging naar Zuid-Afrika
Gerrit van de Stadt, 461.7 (1919-1995) Zijn emigratie uit Koog naar Australië
Gus van de Stadt, 39 (1832-1862) Hij maakte gedichten.
Guurtje van de Stadt, 2d1 (1813-1866) Het bezoek van Koning Willem I aan Zaandam, 1831
Guurtje van de Stadt, 21d3 (1854-1936) Het schilderij van Claude Monet, 1871
Hendrik van de Stadt, 121 (1842-1915) Natuurkundeleraar van Koningin Wilhelmina
Huib van de Stadt, 213.14 (1907-1987) Kanotocht over de Rijn, zomer 1927. Jubileum Zaandamsche Kanoclub, febr 1927
Huybert van de Stadt, 36 (1825-1884) Stoom houtzagerij "De Morgenster"
Jacob Johan (Ko) van de Stadt, 334.2 (1889-1950) Penningmeester van de Vrijwillige Brandweer
Jan van de Stadt, IVb12a (1776-1859) Promotie op 17 jarige leeftijd tot Meester in de rechten
Jan van de Stadt, 213 (1842-1885) Foto van zijn kinderen uit 1888
Jan van de Stadt, 213.1 (1878-1973) Foto's van Jan van de Stadt en zijn gezin
Jan van de Stadt, 213.1 (1878-1973) Houthandel E. van de Stadt & Zoonen
Jan van de Stadt, 213.1 (1878-1973) Over de AOW, 1972
Johan Willem van de Stadt, 121.1 (1869-1922) Over Singapore en de Hollandse Club, ± 1913
Jonge dames van de Stadt en vriendinnen Over een feest in Zaandam, 1925
Kanoclub ZKC, jubileum in 1927 1ste lustrum van de Zaandamsche Kano Club, ZKC, in 1927
Nico van de Stadt, 325.1 (1878-1959) KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger
Onbekende van de Stadt, omstreeks 1664 Brief uit 1664 aan Cornelis Cornelisz van de Stadt
Ricus van de Stadt, 213.15 (1910-1999) Jachtbouwer
Rob van de Stadt, 461.42 (1937) Hij emigreerde naar Australië
Schipbreukelingen in Noorwegen Duitse landverhuizers op Zaans schip
Simon de Wit, 213.1d1e, (1912-1976) Kruidenier, roeier en zeiler
Stien de Jongh - v. d. Stadt, 221.3d3, (1908-1994) Opgroeien in een oud huis aan de Zaan
Telefoonboek van 1913 Gedeelte van het telefoonboek van Zaandam, blz 737 uit eerste gedrukte exemplaar
Teyler van Hall Mede-directeur van De Bataafsche Kaaprederij (1803-1804)
Truus van de Stadt, 363.1d2 (1928) Eerste timmervrouw in Nederland, 1964
Vrouwelijke leden van het geslacht van de Stadt. Uit De Typhoon van 1951, bij de publicatie van het boek "Engel van de Stadt"
Willy van de Stadt, 227.1, (1890-1959) In dienst van de NHM, deNederlandse Handel Maatschappij
Voornamen Veel gebruikte voornamen
Wapen Het wapen van de familie van de Stadt

     Hieronder volgen de verhalen.
Adriaan (Arie) van de Stadt, 461.1 (28/1/1898 - 11/4/1975)

[Bron: Foto's en identificatie van Inge van de Stadt, 461.12d1.]

40-jarig jubileum, groep 2 40-jarig jubileum, groep 3
In Augustus 1960 vierde Adriaan het 40-jarig jubileum van de schoenmakerij met een uitje voor het personeel en de familie. Adriaan staat vijfde van links.

Deze pagina werd toegevoegd op 17 dec 2007.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om naar stamboom T4 terug te gaan.
Adriaan Cornelis van de Stadt, 332.1 (14/4/1874 - 19/12/1955)

[Bron: Foto en tekst uit het Handelsblad van 1 sept 1936]

Veertig jaar in dienst bij toezicht op het stoomwezen

      Heden herdenkt de hoofdingenieur-directeur voor het stoomwezen ir. A. C. van de Stadt het feit, dat hij gedurende veertig jaar aan het rijkstoezicht op het stoomwezen verbonden is geweest.
      Deze dienst oefent een voortdurende controle uit op het gebruik van stoomtoestellen, zulks in verband met het gevaar van explosies bij onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud of ondeugdelijke constructie van een dergelijk toestel.
      Bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van den dienst [in 1924] werd ir. A.C. van de Stadt benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.
      De betrokkene heeft zich aan huldebetoon onttrokken.

Deze pagina werd toegevoegd op 2 jan 2017.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om naar stamboom T3 terug te gaan.

40-jarig jubileum


Australië: verhalen van 3 van de Stadten, die naar Australië emigreerden.
Gerrit van de Stadt, 461.7
[Bron: Krantenknipsel van 31 aug 1994. Interview met Gerrit, bij zijn bezoek aan Nederland in 1994.]

Ze vertrokken op de "Sibajak", een prachtige reis van meer dan een maand. Op 25 augustus 1950 kwam het gezin aan in Sydney. Daarna moest men nog 600 km met de trein landinwaarts naar het immigratiekamp. "Het viel natuurlijk niet mee", erkent de oud-Koger, "maar we hadden een doel voor ogen: we wilden een goed bestaan veroveren, dus we probeerden er het beste van te maken". Zijn vrouw, afkomstig van de Botenmakerstraat in Zaandam en met wie hij al 52 jaar gelukkig getrouwd is, knikt instemmend.

Lees meer ....
Rob van de Stadt, 461.42
[Bron: Windbrief, kwartaalblad van Vereniging De Zaansche Molen, maart 2010]

Bij aankomst in Australië ontmoette Rob zijn oom Gerrit, die al 5 jaar eerder met zijn gezin naar het land van de "wide open spaces"en het avontuur was vertrokken. De reis aan boord van de Johan van Oldenbarneveldt had 5 weken geduurd en na aankomst in Sydney was zijn eerste job hulpje op een farm, waar in 2 weken tijd 10.000 schapen geschoren moesten worden. Na deze ervaring bedacht Rob dat dit met zijn Mulo-opleiding niet zijn toekomst kon zijn en begon hij aan een avondstudie accountancy. Hij rondde die in 6 jaar af met enkele onderbrekingen, zoals een verblijf in Londen waar hij zijn vrouw ontmoette en trouwde.

Lees meer ....
Brent van de Stadt, 327.312
[Bron: email van 20 juli 2009]

As the story goes my great grandfather [ Engel Pieter van de Stadt, 327] was a prisoner of war on St Helena Island like Napoleon, but he escaped. He was a stowaway on a ship that was on its way to Cape of Good Hope, South Africa. They found him and sent him back to Holland and he again jumped on a ship destined for Cape of Good Hope. It looks like he must have got it right the second time, so to cut a long story short, I grew up in Johannesburg South Africa, and emigrated to Australia 10 years ago.

Lees meer ....

Deze paragraaf werd toegevoegd op 15 aug 2010.

Terug naar andere verhalen.
Cornelia Hendrika Lagers - van de Stadt, 32d5,
(4/4/1854 - 6/1/1960). Zij werd 105 jaar oud.
Die goeie ouwe tijd in acht interviews.

[Bron: "Dagblad voor de Zaanstreek", Donderdag 24 November 1955.]

     . . . . Een volgend avontuur vinden wij bij [de 101-jarige] mevr. Lagers- van de Stadt, breiend aan een jumpertje voor haar kleindochtertje. Zij woont nog niet zolang in Den Haag. Op 100-jarige leeftijd kwam zij in 1953 met de Willem Ruys vanuit Indonesië naar Den Haag en werd met een grote tuil bloemen ontvangen door de directeur van de Rotterdamse Lloyd, de heer Willem Ruys, die zelf de acht kruisjes reeds ver gepasseerd was. Het was een bijzondere gebeurtenis dat een 100-jarige deze bootreis over zo'n grote afstand maakte, maar zij kende het Indië van vroeger: geen spoorwegen, geen auto's, geen fietsen, de tijd van gouverneur-generaal Duymaer van Twist en zijn opvolgers (dat waren er 18!), de tijd van de Atjeh-oorlog en generaal Van Heutz en de aanleg van de Atjeh-tram.

Deze tekst werd toegevoegd op 25 nov 2009.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.

krantenfoto Cornelia HendrikaCornelis van de Stadt, 3, (4/11/1793 - 16/6/1857)
       Hij is de stamvader van familietak T3.

          [Bron: "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht" uit 1951; de foto van een geschilderd portret werd opgestuurd door Huyb van de Stadt, 3101.21, sept. 2016]

       Hij huwde 1e: te Zaandam 3 Februari 1813 met Maartje Corver (1794-1827), uit welk huwelijk 8 kinderen geboren werden.
       Hij huwde 2e: te Zaandam 2 Juli 1828 met Cornelia Hendrika Geukema (1794- 1853), uit welk huwelijk 6 kinderen geboren werden.
       Cornelis van de Stadt had tien zoons, van wie er twee kort na de geboorte zijn overleden. Van de overgebleven acht werden er twee "fabrikeur van pelderswaren" en één olieslager, terwijl vijf de houthandel als middel van bestaan kozen. Cornelis bood daartoe de helpende hand door delen van zijn bedrijf af te splitsen en over te dragen (p235).
       Omstreeks 1840 was Cornelis waarschijnlijk de grootste houtzager in de Zaanstreek. Hij bezat 7 houtzaagmolens. Van 1846 to 1852 was hij burgemeester van Zaandam (p237).
       Cornelis van de Stadt was een vooraanstaand lid van de loge der Vrijmetselaren te Zaandam.

Deze tekst werd toegevoegd op 10 februari 2017.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3
of hier naar stamboom T0.

CornelisCornelis (Dikke Kees) van de Stadt, 361, (22/9/1856 - 3/3//1915)
      Stoommachines

[Bron: tekst uit het familieboek en foto uit "Van Hoogere burgerschool tot Zaanlandsch Lyceum, 150 jaar geschiedenis", 2016, uitgeverijnoordholland.nl]

       Zijn vader, Huybert [36], kocht voor Cornelis een fabriekje aan de Bleekerstraat in Zaandam. In 1880 kreeg hij vergunning tot het stichten van een ijzersmederij met stoomwerktuig, later uitgebreid tot vergunning voor een machinefabriek.
       Een in 1880 vervaardigde stoommachine werd na het overlijden van Cornelis van de Stadt in 1915 ten geschenke gedaan aan het Zaanlands Lyceum om een onderwijskundig doel te dienen. Na de 2e wereldoorlog was het werktuig jarenlang in de vitrines van het Bijgebouw van het Lyceum aan de Zaan te bewonderen.
      

Deze tekst werd toegevoegd op 6 januari 2017.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.

dikke keesDoorijzing van het NoordHollands kanaal nabij Purmerend, 9 januari 1830.

     [Bron: Engel van de Stadt, 1746-1819, Zijn voor- en nageslacht, blz 182.]

Doorijzing van het NoordHollands kanaal.      De plaat hiernaast heeft tot titel: "Voorstelling der Door-Yzing van eenige Koopvaardij-Schepen door het Groot NoordHollandsch kanaal nabij Purmerende op den 9 Januari 1830, opgedragen aan de gezamentlijke Reeders dier Schepen." Hierop zijn 8 schepen afgebeeld, welke bij de brug over het Noord-Hollands kanaal in zwaar ijs bekneld zitten, waar een aantal mannen het ijs stuk hakt, teneinde de schepen doorgang te verlenen. Op het ijs ziet men verder schaatsenrijders, sleeën, arren, wandelaars en kijkers.
     Het schip met de naam de Twee Gebroeders [waarschijnlijk het meest linkse schip] is van de reders H. & C. VAN DE STADT:
Huybert van de Stadt (VI,b)=2 (1786-1844), stamvader van tak T2
Cornelis van de Stadt (VI,c)=3 (1793-1857), stamvader van tak T3

Deze tekst werd toegevoegd op 18 aug 2008.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
    Engel van de Stadt (14/8/1746 - 23/7/1819)

Kopergravure van de zeeslag op 3 maart 1804; een Engels fregat wordt door 3 Hollandse schepen aangevallen.     DE MAFFIA VAN DE ZEVEN ZEEËN.

     [Bron: Telegraaf, Weekeinde, zaterdag 2 november 1991.]

Kaperij was een lucratieve zaak. Bij zijn dood liet Engel van de Stadt een miljoen na!

     Samenvatting: Weekeinde licht de doopceel van een van de laatste Godfathers van de kaapvaart, Engel van de Stadt, directeur van de Bataafsche Kaaprederij. Een eerbiedwaardig burger, met relaties in de hoogste kringen en met een vlekkeloze politieke carriere.

Deze paragraaf werd toegevoegd op april 2007.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T0.
Engel van de Stadt (14/8/1746 - 23/7/1819)

Oprichting van de houthandel "E. van de Stadt & Zoonen", 1 Januari 1805.

[Bron: Jubileum boekje 125 jaar "E. van de Stadt & Zoonen, Zaandam", 1 Januari 1805 - 1930; Afbeelding: www.duizendzaansemolens.nl]

           Gedurende vele jaren vóór 1805 had Engel van de Stadt in hout gehandeld en was hij eigenaar van houtzaagmolens in Zaandam. Zo kocht hij op 27 Maart 1771, samen met enkele anderen de houtzaagmolen "De Bakker" op het "Westercattegat", het noordelijk deel van het z.g. "Eiland" in de Voorzaan. Engel van de Stadt, die toen 24 jaar oud was, werd aangesteld tot "Directeur, gaandehouder en naarloper" voor een jaarsalaris van 50 gulden.
           Met deze molen heeft Engel slechts 16 jaar kunnen werken, daar deze op 22 April 1787 door brand vernield werd. Zonder dralen werd op dezelfde plaats een nieuwe molen gebouwd, die weer de naam "De Bakker" kreeg, en die nog in het zelfde jaar zijn werk kon aanvangen. Deze molen is jarenlang in het bezit van de familie van de Stadt gebleven, totdat hij in 1878 overbodig werd wegens het plaatsen van een stoommachine in een van de andere molens.
           Sinds 1771 breidde Engel zijn zaken langzamerhand uit, zodat hij eind 1804 vijf molens bezat. Toen nam hij op 1 Januari 1805 zijn oudste zoon Claas in de zaak op en zij stichtten de firma Engel van de Stadt & Zoon. Acht jaar later, in 1813, werd ook de tweede zoon, Huybert, in de zaak opgenomen. De naam werd veranderd in E. van de Stadt & Zoonen". Deze naam is steeds behouden gebleven, hoewel zij taalkundig niet meer juist is.
           Het firma contract uit 1813 is behouden gebleven en is te zien door op "Lees meer ..." te klikken.
Houtzaagmolen "De Bakker"

Deze paragraaf werd toegevoegd op april 2011; aangepast in dec 2016.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T0.       Engel van de Stadt Kzn., 221.1 (28/7/1870-20/10/1932)

      Engel van de Stadt studeerde te Amsterdam in de chemie. Hij promoveerde 21 Juni 1901 tot doctor in de scheikunde op een dissertatie: “Barnsteenzuuranhydride en phtaalzuuranhydride in hun gedrag tegenover water”.
Dr. Engel van de Stadt
             Hij was mede-oprichter en later voorzitter van de Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek aan de Westzijde te Zaandam. De door hem ingestelde en naar hem vernoemde prijs werd jaarlijks uitgereikt aan de leerling, die met het hoogste aantal punten zijn diploma behaalde. "De prijs bestaat uit een geldbedrag voor boeken, die de winnaar van nut kunnen zijn voor het voortzetten van zijn studie".
      In de oorkonde, die bij de instelling van deze prijs werd opgesteld, staat een afbeelding van het familie wapen, dat als een schild door een jongen wordt vastgehouden. (zie foto hiernaast).

[Bron: Portret foto via Willemijn Booy-de Jongh (221.3d3d2). Familieboek pagina's 212-214 en Zaans Erfgoed, nr 33, zomer 2010, pagina 33. Beeldrecht van prent 12.0823 verkregen van Gemeentearchief Zaanstad, 13 aug 2010.]

Deze paragraaf werd toegevoegd op 18 juni 2011.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.

familiewapen in de Dr. Engel van de Stadt prijs.Engel Pieter van de Stadt, 327 (17/6/1855 - 27/5/1927)

Achterkleinzoon Brent van de Stadt, 327.312, vertelt in een email van 20 juli 2009:

As the story goes my great grandfather [Engel Pieter van de Stadt, 327] was a prisoner of war on St Helena Island like Napoleon, but he escaped. He was a stowaway on a ship that was on its way to Cape of Good Hope, South Africa. They found him and sent him back to Holland and he again jumped on a ship destined for Cape of Good Hope. It looks like he must have got it right the second time, so to cut a long story short, I grew up in Johannesburg South Africa, and emigrated to Australia 10 years ago.

Deze paragraaf werd toegevoegd op 25 nov 2009.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Gerrit Klaas van de Stadt, 461.7 (20/11/1919 - 1/8/1995)

     [Bron: Krantenknipsel van 31 aug 1994. Interview met Gerrit, bij zijn bezoek aan Nederland in 1994.]

     Ze vertrokken op de "Sibajak", een prachtige reis van meer dan een maand. Op 25 augustus 1950 kwam het gezin aan in Sydney. Daarna moest men nog 600 km met de trein landinwaarts naar het immigratiekamp. "Het viel natuurlijk niet mee", erkent de 74-jarige oud-Koger, "maar we hadden een doel voor ogen: we wilden een goed bestaan veroveren, dus we probeerden er het beste van te maken". Zijn vrouw Annie, afkomstig van de Botenmakerstraat in Zaandam en met wie hij al 52 jaar gelukkig getrouwd is, knikt instemmend.

Dit verhaal werd toegevoegd in september 2007.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T4.Aemilius Augustinus (Gus) van de Stadt, 39
(21/4/1834 - 13/8/1862)


[Tekst uit: “Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht”, p245 ]

     Gus was "fabrikeur van pelderswaren", zoals men dat toen wel noemde. Zijn vader, Cornelis van de Stadt, kocht voor hem in 1855 de pelmolen "De Twee Gebroeders", zodat hij de gelegenheid kreeg een eigen bedrijf op te richten.
     In zijn vrije tijd hield Gus zich dikwijls bezig met het maken van gedichten met een sentimentele en godvruchtige aard. Na zijn overlijden [op 28-jarige leeftijd] zijn deze gedichten verzameld door zijn [16 jaar oudere] halfbroer Cornelis [33] ten behoeve van familie en vrienden in een boekje, dat in 1863 werd uitgegeven bij I. de Haan in Krommenie met de titel "Nagelaten Dichtproeven". Rechts de kaft van dit boekje
     Hier volgen, als voorbeeld, de eerste regels van een gedicht, gewijd aan zijn 2 jaar oudere zuster Maartje:
         'k Bood U mijn lied, toen gij als Bruidje
         Waart bij Uw zuster gelogeerd,
         'k Bood U mijn lied, toen 't Huwelijksschuitje,
         Voor Piet en U was gearriveerd.


(Maartje van de Stadt trouwde in 1857 met Dr. Pieter Verkade, die vanaf 1867 stadsgeneesheer was in Wageningen. Hij had in 1866 de bronzen medaille ontvangen voor de bestrijding van Cholera, die toen heerste.)

Dit verhaal werd toegevoegd op 19 febr 2017.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.

Gus van de StadtVorstelijk bezoek aan Zaandam op 22 September 1831.

     [Tekst uit: “Engel van de Stadt”, blz 184 en 185.]

Guurtje van de Stadt (1813-1866)      Tijdens het wethouderschap [in Zaandam] van HUYBERT VAN DE STADT had op 22 September 1831 de ontvangst van Koning Willem I met zijne Gemalin en gevolg plaats.

     Aan GUURTJE VAN DE STADT, 2d1 (22/7/1813 - 6/5/1866), de oudste dochter van HUYBERT (VI.b.), 2 (1784-1844), was de eer te beurt gevallen Hare Majesteit te mogen toespreken.

Dit verhaal werd toegevoegd op 24 sept 2007.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Guurtje van de Stadt, 21d3 (20/10/1854 - 5/1/1936)

     [Bron: Catalogus "Monet in Holland", uitg. Waanders, Zwolle, blz 142. Tentoonstelling in het van Gogh museum, Amsterdam, 1986.]

     Guurtje van de Stadt was bijna 17 jaar oud toen zij door Monet werd geportretteerd.      In rouwkleding, want kort daarvoor was haar vader, Jan van de Stadt, overleden. De familie Van de Stadt behoorde tot de rijkere inwoners van Zaandam en woonde in 1871 aan de Zuiddijk. Het contact tussen Monet en de familie kwam naar zeggen tot stand doordat de vrouw van Monet, Camille, in Zaandam Franse conversatieles gaf. Het portret is altijd in familiebezit gebleven en nu te zien in Rijksmuseum Kröller-Müller.

Dit verhaal werd toegevoegd in september 2007.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier on terug te gaan naar de stamboom T2.


     Hendrik van de Stadt, 121 (2/9/1842 - 10/5/1915)

[Bron: Portret en tekst uit "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht"
en foto via Carrie van de Stadt, 121.111.d1.]

       Hendrik van de Stadt promoveerde in 1866, 24 jaar oud, cum Laude tot doctor in de wis- en natuurkunde in Leiden. Spoedig daarna werd hij leraar in de natuurkunde en kosmografie aan de pas opgerichte H.B.S. te Arnhem. Hij is bekend geworden door het schrijven van leerboeken voor natuurkunde, die op vele scholen lange tijd werden gebruikt en vele herdrukken beleefden.
       Het hoogtepunt van zijn loopbaan als docent was het aanzoek om als leraar van H.M. Koningin Wilhelmina op te treden. De privé lessen vonden plaats op het Loo en te 's-Gravenhage. Na afloop der lessen in Februari 1896 overhandigde H.M. hem eigenhandig als aandenken Haar portret met handtekening in zilveren lijst, terwijl de Koningin-Regentes hem persoonlijk de versierselen van ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw overhandigde.

Dit verhaal werd toegevoegd op 17 maart 2014
en aangepast, apr 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T1.

Hendrik van de Stadt Koningin Wilhelmina" Per kano den Rijn af ", van Mannheim naar Zaandam, 1927.
     Verslag door Huib van de Stadt, 213.14 (27/6/1907 - 9/1/1987)

     [Tekst uit: “Dagblad De Zaanlander”, 5 afleveringen van 14 jan tot 8 febr 1928.]

     In den nazomer van 1927 maakte onze stadgenoot, de heer H. van de Stadt Jzn. [213.14] met zijn tochtgenoot K. Poortman uit Haarlem een reisje langs den Rijn.
     De wijze waarop dit geschiedde mag waarlijk uniek genoemd worden, en wij vonden den ondernemingsgeest van de jongelui in die mate bewonderenswaard, dat wij hen volgaarne in eenige opeenvolgende artikelen van hun avonturen willen laten vertellen.

Red. Zaanlander.

Dit verhaal werd toegevoegd op 5 jan 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.


Foto van Huib in de kano en Karel met kiektoestel.     Huybert van de Stadt, 36 (6/3/1825 - 2/1/1884)

[Tekst uit: "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht", 1951, p278.]

     Huybert van de Stadt volgde de voetsporen van zijn vader. Evenals zijn broers Engel [31], Cornelis [33], Klaas [37] en Willem [310] zocht hij zijn bestaan in de houthandel. In tegenstelling tot zijn evengenoemde broers, die op dit terrein geen blijvend succes hebben kunnen oogsten, slaagde Huybert erin de grondslag te leggen voor een bedrijf, dat levensvatbaarheid bleek te bezitten.
     Huybert dreef zijn zaken onder de firma "Huybert van de Stadt, Cz." Na de introductie van een stoommachine, omstreeks 1870, werd zijn zaak tot "De Morgenster" gedoopt, zoals de bijgaande advertentie uit 1874 aangeeft. Klik op Lees meer ... om meer te lezen.

Dit verhaal werd toegevoegd op 21 feb 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T3.

Huybert's visite kaartje     Jacob Johan (Ko of Co) van de Stadt, 3342 (13/4/1889 - 6/3/1950)

[Tekst uit: "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht", 1951, p274.]

     Ko van de Stadt was ruim 25 jaren penningmeester van de Zaandamse vereniging "Vrijwillige Brandweer". Bij zijn aftreden in 1947 werd hij tot erelid benoemd. In dat zelfde jaar ontving hij van de Gemeente Zaandam en de Koninklijke Nederlandsche Brandweerbond eervolle onderscheidingen voor zijn werk als brandweerman.

Dit verhaal werd toegevoegd op 31 mrt 2018.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T3.

Ko brandweermanolieverf portret door Jozef Israels Mr. Jan van de Stadt, IVb12a, (5/7/1776 - 24/12/1859)

Proefschrift "Het testament van een soldaat".


[Bron: "Engel van de Stadt, 1746-1819, zijn voor- en nageslacht", uitg. Stols, 1951, blz 68]

     "Jan van de Stadt moet een zeer begaafde leerling geweest zijn, want nadat hij de Latijnse school te Amsterdam doorlopen had, werd hij op 24 October 1791 [15 jaar oud] als student in de rechten aan de Universiteit te Leiden ingeschreven.
     Met zijn studie in de rechten moet hij vrijwel klaar geweest zijn, toen hij in 1793 de Leidse Universiteit verliet om zich te laten inschrijven aan de Universiteit te Utrecht. Reeds op 12 Juli 1793 (toen hij amper 17 jaren oud was) promoveerde hij op een dissertatie met de titel "De Testamento Militis" tot Doctor in de rechten."
    Het portret is een olieverfportret door Jozef Israëls, gesigneerd linksonderaan, 46x61 cm.

Deze tekst werd toegevoegd op 7 april 2014.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T0.
Kinderen van Jan van de Stadt, 213 (30/1/1842 - 4/10/1885)

Kinderen van Jan van de Stadt, 213.

    Op de foto uit 1888 staan de kinderen van links naar rechts:
Catharina van de Stadt (25/4/1877 - 25/13/1944), Jan van de Stadt (5/4/1878 - 8/7/1973), Alida van de Stadt (15/2/1879 - 19/12/1930), Martina van de Stadt (10/1/1880 - 2/11/1962). Op de kinderstoel rechts zit Huib van de Stadt (22/6/1884 - 1973)
Tussen 1880 en 1884 werden nog 3 kinderen geboren, die elk echter nog geen jaar oud werden.

    Over Jan van de Stadt staat in het boek “Engel van de Stadt, zij voor- en nageslacht” op blz 200 onder andere het volgende:
    Jan van de Stadt, 213, de derde zoon van Jan van de Stadt en Alida Mats werd geboren te Zaandam 30 Januari 1842 en overleed te Badenweiler in Baden 4 October 1885. Hij huwde te Zaandam 8 juni 1876 met Barbara Martina Schiere, geboren te Zaandam 14 Februari 1849, overleden aldaar 1 November 1928, dochter van Jan Schiere en Trijntje Vis.
[De foto werd ongeveer 3 jaar na het overlijden van hun vader genomen.]

Deze tekst werd toegevoegd op 28 sept 2007.

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.
Familie foto's van Jan van de Stadt, 213.1 (30/1/1878 - 4/10/1973)

[Bron: familie fotoalbum, samengesteld door Jo van de Stadt-Houtman; en overlevering van Carolien van de Stadt-Sabel.]

       De vijf zonen van Jan van de Stadt, 1911, in de tuin van Westzijde 146, Zaandam (tegenover de Bullekerk). v.l.n.r. Jan Huybert (1901), Gé (1904). Ricus, (1910), Nico (1903) en Huib (1907)

       De buurman op nummer 144 was Teun Sabel, directeur van de Sabel Verf fabriek daar vlak bij en mede oprichter van de Ambachtschool, die later naar hem Teun Sabel school werd genoemd. Bij hem in de tuin stond een grote kastanjeboom die elk voorjaar na de bloei veel rotzooi gaf. Toen Jan vroeg of er niet een paar takken van af konden zou Teun gezegd hebben dat hij daarvoor zou zorgen, "zodra jou doiven niet meer in mijn tuin skaiten".

Deze tekst werd toegevoegd in september 2014.

Klik hier voor Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.

De 5 zonen van Jan van de Stadt, ±1911Jan van de Stadt, 213.1 (5/4/1878 - 8/7/1973)

[Bron: "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht" uit 1951]

       Op 1 Januari 1805 werd de firma "Engel van de Stadt & Zoon" opgericht door Engel van de Stadt en zijn zoon Claas. Acht jaar later, in 1813, werd ook de tweede zoon, Huybert, in de zaak opgenomen en de naam werd veranderd in "E. van de Stadt & Zoonen". Het bedrijf werkte indertijd met de windmolens "De Bakker", "De jonge Beer", "De Engel", "De Huisman" en "De witte Star".
       Een belangrijke verandering vond plaats in 1878, toen bij "De Engel" een stoommachine werd geplaatst. Een volgende belangrijke verandering vond plaats in 1910, toen een nieuwe, grote stoom zagerij werd gebouwd in het Westzijderveld achter het station in Zaandam (zie foto).
       Jan van de Stadt [213.1] kwam als 17-jarige in 1895 als volontair in dienst van de firma, die toen onder leiding stond van zijn oom Huybert van de Stadt [211]. Toen die zich in 1906 terugtrok als firmant, kwam de leiding in handen van genoemde Jan van de Stadt, diens broer Huybert van de Stadt [213.3] en Jacob Voogd. Onder leiding van deze drie jonge leiders vond in 1911 de verhuizing plaats naar de nieuwe locatie achter het spoor station in Zaandam. Uiteindelijk bleef Jan van de Stadt [213.1] tot 1955 in dienst van de firma, waar hij een 60-jarige arbeid verbintenis mee had.
       Na enkele opeenvolgende veranderingen vanaf 1966 wordt het bedrijf in 2017 voortgezet onder de naam Houthandel Van de Stadt b.v. , gevestigd op het industrieterrein "De Achtersluispolder" te Zaandam.

Deze tekst werd toegevoegd 23 feb 2017

Klik hier voor Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.

luchtfoto uit 1950 Houtzagerij "E. van de Stadt & Zoonen" omstreeks 1930Jan van de Stadt, 213.1 (5/4/1878 - 8/7/1973)

    [Bron: briefkaart uit 1972 van Jan van de Stadt, 213.1 (1878-1973) aan zijn zoon Huib, 213.14 (1907-1987).]

J.van de Stadt
Breelaan 47 – Bergen N.H.
Tel 02208 – 4297                                  26 juni, 1972.

Beste Huib,

     Aannemende dat je naar gewoonte op je verjaardag geen opwachting houd, wens ik jezelf en je gezin veel geluk met je 65e verjaardag. Dan behoor je tot de ouderen, die de staat ondersteuning [AOW] geeft en het is een gelukkige omstandigheid dat die financieele steun wel welkom is, omdat je er zoveel jaren voor betaald hebt en nu de oogst binnen haalt. Je bent nu No.4 van mijn kinderen die de 65 bereikt heeft.
     Frank is zeker wel geslaagd voor z’n boekhandelaars diploma en zal wel een plaatsje vinden, neem ik aan. Goede jonge mensen worden bijna overal graag aangenomen.
     Mij gaat het goed en ik ben zeer tevreden. Heb zelfs geen drank nodig om de ontlasting te regelen. Het gaat zeker wel goed in Haaksbergen? Maar wanneer zou er eens een jongeman van de Stadt als mijn achterkleinzoon komen. Merkwaardig, zelf 5 zoons hebben en in het 4e geslacht nog geen enkele van onze naam.
     Met Jo had ik afgesproken over een cadeau voor de jongste geborene en daarom sluit ik 2 BB ƒ25,= van bekende nummers hierbij in.

Vriendelijke groeten aan je allen                                  Van Vader

bijlage

[Toen Jan van de Stadt (1878-1973) op 95-jarige leeftijd overleed, had hij 6 getrouwde kinderen, 20 kleinkinderen en 35 achterkleinkinderen. Huib (1907-1987) was zijn vierde zoon.]
Jan van de Stadt (1878-1973)

Deze tekst werd toegevoegd op sept 2007.

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Johan Willem van de Stadt, 121.2 (5/1/1869-6/10/1922)

Johan Willem van de Stadt (1869-1922) Johan Willem van de Stadt (1869-1922)        Hij deed eindexamen HBS in 1886. In 1890 werd hij aangesteld als employé bij de Nederlansche Handel-Maatschappij en vertrok als zodanig naar Batavia. Hij vervulde voor de NHM diverse functies in Batavia, Rangoon (Birma) en Singapore. Hij repatrieerde in 1907. In November 1911 vertrok hij naar Singapore als hoofd-administrateur van de Ned. Guttapercha Mij. (Rubber works), welke functie hij tot Maart 1920 bekleedde, waarna hij repatrieerde.
       Over zijn tijd in Singapore ontvingen wij personeels gegevens uit NHM boeken en verdere informatie van de heer Andrew Baartscheer, die als President van de Hollanse Club Singapore historisch onderzoek doet naar het verleden van de Hollandse Club in Singapore. Johan Willem van de Stadt was president van de Hollandse Club in Singapore van 1913-1917 en in 1919.
       Na de 2e wereldoorlog, na de capitulatie van de Japanners in Singapore, is het clubleven weer opgepakt en volgens een artikel uit de Singapore Straits Times 1949, was een andere J.W. van de Stadt betrokken bij de bouw van het nieuwe clubhuis.

[Bron: Familieboek en een email van Andrew Baartscheer, mei 2008]

Deze tekst werd toegevoegd op juni 2011.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om naar stamboom T1 terug te gaan.Jonge dames van de Stadt, en vriendinnen.
Een feest in Zaandam in 1925. De foto is waarschijnlijk van Emile Muns, destijds een bekende fotograaf in Zaandam.

[Bron: Uit de bewaard gebleven foto albums van Nel van de Stadt-Lampe (213.13e, 1909-1995), Jo van de Stadt-Houtman (213.14e, 1909-1998), Stien de Jongh-van de Stadt (221.3d3, 1908-1994) en Inja Middelhoven-van de Stadt (227.d1, 1906-1998).]
Jonge Dames, 1925. Identificatie:
         Staand v.l.n.r.: Anneke Dekker (of Gree Dekker), Koos Frederiks, Joca Zweighuizen [getrouwd: Reigersberg], Nel Avis [getrouwd: Smitt] (later particulier secretaresse van Kon. Juliana), Marie van Krieken, Truus Vis (of Truus Britsel), Hella Wildschut, Jo Houtman [van de Stadt] (213.14e, 1909), Riek Jellema, Bets Houtman [Gerlings] (oudere zus van Jo), Lotty Bruins [trouwde Henk Engel], Jopie Duyvis [Veenis].
         Zittend v.l.n.r.: Ninie Attema, Inja van de Stadt (?) [Middelhoven] (227.d1, 1906), Tonnie Minderhout, Jo Schots, Nel Lampe [van de Stadt] (213.13e, 1909), Elly Westenberg [Höweler], Jo Bos, Inge Oosterhuis, Stien van de Stadt [de Jongh] (221.3d3 en 310d3.1e, 1908), Lida van der Loo.
         Op de grond: Hetty Schagen en Joop Junge.
         In de albums staan verschillende onderschriften onder deze foto:
Bij Nel van de Stadt Lampe: "De Zaansche Put."
Bij Jo van de Stadt-Houtman: "Verjaardagsfeest Carla Muns, 1925."
Bij Stien de Jongh-van de Stadt: "Afscheid van Anneke Attema."
Volgens Jan Middelhoven, zoon van Inja Middelhoven-van de Stadt, is het niet zeker dat zijn moeder op deze foto staat (of zit).

Deze tekst toegevoegd op 13 dec 2011.
Terug naar andere verhalen.5-jarig bestaan van Zaandamsche Kano-club

[Bron: Zaanlandsche Courant, 23 februari 1927 en
foto verkregen van gemeentearchief Zaanstad (2017).]

Tekst van het gemeentearchief:

        "Zaandam. Feestavond Zaandamse Kano Club te Zaandam. Op 11 juni 1927 bestond de club 5 jaar. De heer H. v.d. Stadt, president van de club, opende de avond. Er was een welkom voor de heer en mevrouw Bonn, zij hadden veel voor de club gedaan. Aanwezig waren de heer Schoen namens de ZZV [Zaanlandsche Zeil Vereeniging] en mevrouw Molenaar-Abbestee, zij bood een zilveren zeilscheepje aan namens de ZZV."

        Het is zeker dat Huib van de Stadt [21314] 3e van rechts staat, maar de anderen zijn niet geïdentificeerd. Mogelijk staat in het midden misschien zijn jongere broer Ricus van de Stadt [21315] , want hij was op 11 juni 1922 medeoprichter van de ZKC.

        N.B. Tegenwoordig (2017) staat ZKC voor de Zaanse Korfbal Club.

Deze tekst en foto toegevoegd op 19 nov 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.

Bestuur kanoclub, 1927.


Nico familie. Adriaan Cornelis Nicolaas (Nico) van de Stadt, 325.1 (20/7/1878 - 23/5/1959).
[Bron: Nico van de Stadt, 325.112, november 2012.]


        Foto van de familie van Nico van de Stadt, omstreeks 1934 in Malang.
Zittend van links naar rechts: Jan Willem van de Stadt (141.1), Jeanne Marie Evenepoel (325.1e) met kleinzoon Robert Ellis (141.11) op schoot en Nico van de Stadt (325.1).
Staand van links naar rechts Henri Francois van de Stadt (325.12), Jeanne van de Stadt (325.1d1) en zittend helemaal rechts Gerrit Pieter van de Stadt (325.11).
        Nico van de Stadt was aanwezig bij diverse familie dagen. Op de foto's van die dagen
in de jaren 1950, 1951 en 1954 staat hij als nummers 20, 10 en 7.
        Klik voor het levensverhaal van Nico op Lees meer ....

Deze tekst en foto werden toegevoegd op 30 dec 2012.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3Onbekende van de Stadt, omstreeks 1664.

Buitgemaakte brieven uit Nederlandse schepen.

     Ruim duizend 17e- en 18e-eeuwse Nederlandse brieven uit gekaapte schepen zijn nu online beschikbaar. De brieven zijn een goudmijn voor onderzoekers die het taalgebruik van de gewone man en vrouw uit die tijd willen bestuderen, want meestal zijn bewaard gebleven, historische teksten afkomstig van geletterden uit de hoogste laag van de samenleving, die schreven volgens gangbare taalconventies. Deze brieven zijn echter afkomstig van gewone personen en bevatten talloze spellingen, woorden en zinsconstructies die nauw aansluiten bij het mondelinge en alledaagse taalgebruik van toen.

     De originele brieven liggen in Britse archieven en zijn afkomstig uit Nederlandse schepen die gekaapt werden tijdens de vele oorlogen tussen Engeland en de Republiek. De brieven zijn toegankelijk via de website: brievenalsbuit.inl.nl.

     Zo is er een brief van Cornelis Jansz Waard uit Noord-Holland aan zijn goede vriend "Cornelis van de Stadt", stuurman op het schip de Hoop, aangaande een zak veren. Hoe deze van de Stadt in de stamboom past is ons niet duidelijk. Daarom hebben wij hem omschreven als een "onbekende van de Stadt".

    [Bron: emails van Dick van de Stadt, 3101.22, sept. 2013]

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Ricus van de Stadt, 213.15 (4/2/1910-7/9/1999).

     [Bron: Miep Havik-van de Stadt, mei 2007: Artikel geschreven door Ricus voor het blad Stoom.]

JACHTBOUWER ERICUS GERHARDUS VAN DE STADT

     Als vijfde zoon van Jan van de Stadt (1878-1973) werd hij geboren op 4 februari 1910 te Zaandam. Hij vertelt:

     Mijn vader was directeur van E.van de Stadt en Zoonen, een in Zaandam in 1805 opgerichte en gevestigde houthandel, welke eerst met 3 windmolens op het eiland in de Voorzaan werkte en in 1910 achter het station Zaandam een met stoom aangedreven houtzagerij bouwde.
     Na enkele jaren op het Zaanlands Lyceum en de Handelsschool op het Raam-plein in Amsterdam, werd ik in 1928 toegelaten tot de afdeling Scheepsbouw van de M.T.S. te Haarlem.

Dit verhaal werd toegevoegd op 19 juli 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.

Foto van Ricus van de Stadt.Robert Theodoor van de Stadt, 461.42 (16/4/1937).

[Bron: Windbrief, kwartaalblad van Vereniging De Zaansche Molen, maart 2010]

       De avontuurlijke Zaankanter Robert van de Stadt woont al sinds 1955 in Australië. Bij aankomst in Australië ontmoette hij destijds zijn oom Gerrit, die al 5 jaar eerder met zijn gezin naar het land van de "wide open spaces"en het avontuur was vertrokken. De reis aan boord van de Johan van Oldenbarneveldt had 5 weken geduurd en na aankomst in Sydney was zijn eerste job hulpje op een farm, waar in 2 weken tijd 10.000 schapen geschoren moesten worden. Na deze ervaring bedacht Rob dat dit met zijn Mulo-opleiding niet zijn toekomst kon zijn en begon hij aan een avondstudie accountancy. Hij rondde die in 6 jaar af met enkele onderbrekingen, zoals een verblijf in Londen waar hij zijn vrouw ontmoette en trouwde.

Dit verhaal werd toegevoegd op 19 juli 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T4.

Foto van Rob van de Stadt.Schipbreukelingen in Noorwegen.

       Duitse landverhuizers op Zaans schip.


[Bron: Engel van de Stadt zijn voor- en nageslacht, p. 123. En een artikel van
Johs. Harterink, uit Zaans Erfgoed, opgestuurd door Rene van de Stadt, 451.11.]     In de herfst van 1817 werd Bergen in Noorwegen geconfronteerd met een bijzondere gebeurtenis die deze stad ruim een jaar lang zou bezighouden. Op donderdag 25 september van dat jaar ging het Zaanse schip de Zeeploeg van reder Engel van de Stadt [1746-1819] zwaar gehavend door een storm voor anker bij Herdla, iets ten noordwesten van Bergen. Het schip had 560 landverhuizers uit Württemberg aan boord, op weg naar Philadelphia.

Een voorbeeld van een pinkschip zoals de Zeeploeg van Engel van de Stadt.

Deze tekst werd toegevoegd: 14 juli 2009.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Simon de Wit, 213.1d1e, (24/8/1912 - 3/3/1976).

Simon de Wit was getrouwd met Maria Johanna (Miep) van de Stadt.
Het volgende bericht is een In Memoriam uit een krant van 6 maart 1976.
[Bron: Archief van Stien de Jongh-van de Stadt.]

     Zaandam - Op 63-jarige leeftijd is na een langdurige ziekte in Amsterdam overleden de heer Simon de Wit, die in Westzaan woonde. Hij maakte tot 1964 deel uit van de directie van het toen nog zelfstandige grootwinkelbedrijf Simon de Wit N.V. in Zaandam.
     Wijlen de heer De Wit genoot zeer grote bekendheid in sportkringen. In 1936 maakte hij deel uit van de roeiploeg "vier met stuurman", die op de Olympische Spelen in Berlijn als vierde eindigde.
     In 1937 werd met deze ploeg een tweede plaats bereikt op de Europese kampioenschappen. Ook als zeiler behaalde de heer De Wit succes, voornamelijk op internationale zeezeilwedstrijden. In 1952 was hij chef d'equipe van de Olympische zeilploeg in Helsinki en in 1960 bekleede hij dezelfde functie bij de Olympische Spelen in Italië. In 1964 was hij chef de mission van de gehele ploeg op de Olympische Spelen in Japan.
     Wijlen de heer De Wit vervulde ook vele jaren bestuursfuncties in het Nederland Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie.

Deze tekst werd toegevoegd op 9 sept 2008.

Terug naar andere verhalen.

Simon de Wit en Koningin Juliana

Miep de Wit - van de Stadt en Koningin JulianaStien de Jongh - van de Stadt, 221.3d3 (23/1/1908 - 12/4/1994).

"Een laagje ijs over de dekens."          [Bron: "De Gelderlander", zaterdag 28 maart 1987.]

krantenfoto Stien v.r.n.l.: Stien en Ricus en Lies, Enkhuizen, 1986      In de zomer van 1986 vroeg een dochter van mevrouw Stien de Jongh - van de Stadt (78) haar of zij mee op reis ging naar het buitenland. "Liever niet," zei ze. "Maar weet je wat ik wel wil? Nog één keer naar het Openluchtmuseum, om naar mijn geboorte-huis te kijken".
    Het werd de tweede maal in haar leven, dat zij aan de Arnhemse Zaanstreek stond.

     Rechter foto: v.r.n.l.: Stien en Ricus en Lies, familiedag te Enkhuizen, 1986

Deze tekst werd toegevoegd op 5 okt 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Telefoonboek uit 1913. (vlak voor het uitbreken van de 1e wereldoorlog)

Enkele nummers uit het telefoonboek van 1913, eerste gedrukte exemplaar, blz. 737, Zaandam.

385 Roem, Fa.Wed. J., Leverancier v. Drinkwater voor Scheepsgebruik, Schuitenverhuurder, Hoogendijk 105a.
496 R. K. Volksbond, Huisvesting voor Belg. vluchtelingen, Oostzijde 35.
120 Schoen & Zn., Pieter, Verffabriek., kantoor Oostzijde 44 (8-6).
269 Schwarz, Leopold, Dir. N. V. Polak & Schwarz's Essencefabr. Westzijde 57.
193 Secretaris-Penningmeester Burgerl. Armbestuur, Kantoor Tuinstr.
  89 Societeit ,,Trouw aan verbintenissen”, Nicolaasstr.
290 Stadlander & Middelhoven, Fa. Wed., Houthandel, Oostzijde, (kant. 9-12.30; 1.30 – 6)
  47 Idem, Zagerij en werf.
171 Stadt & Zoonen, E. v. d., Stoomhoutzagerij ,de Engel", Westzijderveld t.o. Spoorwegstation.
170 Stadt & Zoonen, Engel v. d., Handel in houtwaren, Stoomhout Zagerij. Kant. Westzijde 146.
172 Stadt Jansz., H. v. d., fa. Engel v. d. Stadt & Zoonen, Westzijde 11.    [213.3]
  62 Stadt Cornszn., Fa, Huijbert v. d., Stoomhoutzagerij ,Morgenster".
219 Idem, Hoofdkantoor, Zuiddijk 7.
479 Stadt Jr., Huijbert v. d., Houtkooper, Oostzijde 53.    [363]
304 Stadt Ezn., Jan v. d., Comm. In hout, Stationsstr. 45b.    [226]
140 Stadt Jr., J. v. d., fa. E. v. d. Stadt & Zoonen, Westzijde 146.    [213.1]
  56 Stadt, Dr. E. v. d., Westzijde 55. [221.1] (Engel van de Stadt, zijn vrouw en zijn ouders woonden op één adres).
  56 Stadt Ezn., K. v.d., Westzijde 55.    [221]
  70 Stadt-Schiere, Mevr. v. d., Westzijde 128.    [213e]
387 Stapel & Zwikker, Huis-, decoratie- en rijtuigschilders, Parkstr. 60.
430 Station H. IJ. S. M. [Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij], Bestel- en vrachtgoederenkant.
445 Steemeijer, C., in Rijwielen, Auto's, enz., Oostzijde 28b.
300 Steenkolenhandel, N. V. Zaanl., v.h. J. C. Keg Czn., Terrein Zwarte Paadje, (6-12; 1-6).
486 Sterel & Wechgelaar, Electrotechn. Install. bur., Oostzijde 27.
117 Stoomolieslagerij ,,Wilhelmina”, eigenaar J. Huijsman Wzn., Zaandijk.
130 Stuurman, A., Stoomdr., Bur., Zaanlandsche Courant", Boekhandel Westzijde 37.
214 Verkade, J. Anton E., Dir. E. G. Verkade & Zn. en Verkade & Co., Ooievaarstr. 66.
217 Verkade, Arnold H, Dir. Verkade & Co., en E. G. Verkade & Zn., Westzijde 87.
  31 Verkade & Zn, N. V. Waxinelichtfabr., der fa. E. G., Westzijde 192. (Kant. 8.30-12.30, 2-6), Zaterdags v. 8.30-1).
311 Verkade & Comp., N. V. Bakkerij ,,De Ruyter", der fa., Westzijde 92 (Kant. 8.30-12.30, 2-6, Zaterdags 8.30 -1).

Deze tekst werd toegevoegd op 5 april 2014.

Terug naar andere verhalen.
Geertruida Diederika (Truus) van de Stadt, 363.1d2 (16/4/1928 - 2011).
[Bron: Uit het familieplakboek van Stien de Jongh – van de Stadt; kranteknipsel uit "STEMMEN VAN EIGEN ERF", juni 1964.]
                Timmervrouw

      Het centrum voor vakopleiding uit Bergen op Zoom waar volwassenen worden opgeleid voor een ambachtelijk beroep — meestentijds in de bouw- of de metaalsector —, heeft een landelijke primeur.
      Sedert enige maanden volgt daar een vrouwelijke cursist, mej. Truus van de Stadt uit Haamstede, een opleiding in het timmervak. Na voltooiing van de opleiding is zij voornemens zich in de praktijk een broodwinning als „timmer-vrouw" te zoeken.
      Mej. Van de Stadt is een jonge Zeeuwse vrouw, die vroeger een pension in Haamstede hield. Daar was ze al gewend, allerlei karweitjes in huis zelf op te knappen. Dankzij haar middelbare opleiding heeft zij met de theorie volstrekt geen moeite. Haar praktijk-prestaties mogen ook best worden gezien.

[Bron van de volgende tekst: email van Huib van de Stadt, 363.111, dec 2013]
     Tot op haar 83e heeft Truus van de Stadt zeilboten verhuurd vanuit Brouwershaven aan de Grevelingen. Ze onderhield die boten zelf.

Deze tekst werd toegevoegd: 16 maart 2014

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.

Truus van de Stadt (1928)Vrouwelijke leden van het geslacht van de Stadt.

De houthandel speelde een voorname rol.

[Bron: Dagblad voor de Zaanstreek "De Typhoon" van Vrijdag 31 November 1951,
bij de publicatie van het boek "Engel van de Stadt zijn voor- en nageslacht".]


     Het mag welhaast vanzelfsprekend worden genoemd, dat de vrouwelijke leden uit het geslacht Van de Stadt in de echt traden met bekende fabrikanten, onder wie vele houthandelaren. Zo bijv. Neeltje van de Stadt [2d4, 2/1/1828 - 10/9/1894, p.189], die 25 Juli 1849 trouwde met Cornelis Corver van Wessem. Voor zijn tijd deed deze grote houtzaken. Hij was zeer welgesteld. Dit bleek bij zijn 40-jarig huwelijk in 1889, toen hij een stuk grond schonk aan de gemeente Zaandam en er een park liet aanleggen, thans bekend onder de naam „Volkspark".

Deze tekst toegevoegd: 12 juli 2009.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Willem (Willy of Willem II) van de Stadt, 227.1 (19/6/1890 - 13/6/1959).

In Memoriam bericht uit een krant van 15 juni 1959.
[Bron: Archief van Stien de Jongh-van de Stadt.]
     Zaandam. Op de algemene begraafplaats is ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de heer W. van de Stadt, die 13 juni op 69-jarige leeftijd te Leersum is overleden. Hij was vertegenwoordiger van de Nederlandse Handel-maatschappij te Londen als onderdirecteur van het te Amsterdam gevestigde hoofdkantoor. [In het door De Bazel ontworpen gebouw aan de Vijzelstraat]
     De heer Van de Stadt werd in 1890 te Zaandam geboren. Hij bezocht na de lagere school de H.B.S. en trad in dienst van de Ned. Handel Mij. na eerst enige ervaring te hebben opgedaan op een kleiner handelskantoor.
     Met enige vrienden richtte hij omstreeks 1900 de voetbalclub De Bal op, die later - onder invloed van de toenmalige Boerenoorlog - de naam Transvaal kreeg. Enige jaren na de oprichting werd besloten tot fusie met de Zaandamse Voetbalverenigingen (V.Z.V.V.), het huidige Z.V.V.
     Willem van de Stadt speelde linksbinnen in het eerste elftal van de blauw-zwarten. Hij trad ook op als secretaris en penningmeester en organiseerde met enige clubleden seriewestrijden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Z.V.V. Hij is later tot erelid benoemd.
     In 1911 zond de Ned. Handel Mij. Van de Stadt uit naar het toenmalig Ned. Indië. Eerst als geëmployeerde en later als sub-agent en agent werkte hij in Kota Radja, Soerabaia, Penang en - buiten Ned. Indië - in Rangoon, Sjanghai en Calcutta. In 1930 werd hij opgenomen in de directie van het Indisch hoofdkantoor van de N.H.M te Batavia waar hij "lid van de factorij" voor culturele zaken werd.

     Na de Indische jaren kwam hij in 1938 in ons land terug. Hij had recht op pensioen. [ Hij was 48 jaar oud] Die status van gepensioneerde achtte hij voor zich zelf ongeschikt. Hij bleef aan de arbeid en werd onderdirecteur van de N.H.M. in Amsterdam.
     Een jaar later ging hij naar Londen om de leiding op zich te nemen van een kantoor aldaar. Hij is gedurende de gehele oorlog in de Engelse hoofdstad gebleven.

Vaderlandse daad
     Reeds in zijn eerste Londense oorlogsjaar nam hij het initiatief tot het oprichten van een "Welfare-committee", dat zich ten doel stelde opvarenden van Nederlanse handels- en oorlogsboten blijken van waardering en medeleven te bieden. Enorme hoeveelheden sigaretten, sigaren en consumptie-artikelen zijn door toedoen van dit comité naar Nederlanse zeelieden verscheept. Zijn verdiensten op dit terrein zijn kort na de oorlog erkend door zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Na de oorlog verzocht de N.H.M. hem als haar vertegenwoordiger in Londen te blijven optreden. Willy van de Stadt
     Willem van de Stadt is altijd vrijgezel gebleven. Dit betekende niet, dat hij weinig deelnam aan het maatschappelijk leven. In verscheidene buitenlandse standplaatsen stichtte hij Hollandse clubs, die door aankoop van renpaarden en racejachten de naam van het land in het buitenland hooghielden.
     Op de Engelse renbanen was hij een bekende figuur; zijn paarden boekten verscheidene succesjes.
     Nu rust Willem van de Stadt, die een groot deel van de wereld zag, in de stad waar hij werd geboren.

Deze tekst toegevoegd: 9 sept 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
         Veel gebruikte voornamen in de familie van de Stadt

         In het naam register is na te gaan dat de meest gebruikte voornaam Jan is. Die komt 10 keer voor in zijn enkelvoudige vorm en 16 keer in combinatie met andere voornamen, waarvan Jan Huybert, of Jan Huyb het meest gebruikt wordt.

         Een goede tweede is de naam Huybert, die ook 10 keer voorkomt en in combinatie met andere namen 15 keer, als we tenminste de andere spellingen Huibert en Huibertus meetellen.

         Van de voornaam Klaas, die in totaal 15 keer voorkomt, valt te melden dat er 5 neven Klaas waren van dezelfde grootvader: 421 (1861-1938), 431 (1869-?) , 451 (1890-1934), 461 (1872-1919), 471 (1875-1972),
maar dat deze grootvader, die zelf Klaas heette, geen van zijn zonen zo had genoemd.

Deze tekst toegevoegd: 21 aug 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina.


Familiewapen in kleur, 1913.

klein wapen.
        Familie wapens

         Het wapen linksboven komt uit een prototype versie uit ongeveer 1913 van het boek "Engel van de Stadt, 1746 - 1819, zijn voor- en nageslacht", dat veel later (in 1951) werd uitgegeven bij A.A.M. Stols.

         Het wapen linksonder werd verkregen via het Centraal bureau voor Genealogie: In het tijdschrift "Nederland's Patriciaat", 19e jaargang, blz 215, 1930, staat onder het hoofdstuk VAN DE STADT een klein wapen met de volgende tekst:
Wapen: in zilver een rode gekanteelde stadsmuur, met geopende poort en valdeur, rechts en links van de poort een raamvormige opening, de muur gedekt door drie spitse blauwe daken elk getopt met een naar rechts waaiende rode vlag, alles op groene grond. Helmteken: een zilverroode vlucht. Dekkleden: zilver en rood.

         Het wapen rechts wordt gebruikt in het reeds boven genoemde familieboek.Deze tekst toegevoegd: 28 juli 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina.

Familiewapen 1950.|| home ||

Verhalen voor het laatst bijgewerkt op 31 mrt 2018