<      CORNELIS van de Stadt, [3] (4/11/1793-16/6/1857)

         [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p 156;
         kleurenfoto van Huyb van de Stadt, 3101.21, sept. 2016]


          Op pagina 156 van „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” staat deze foto. Het onderschrift luidt: Claas van de Stadt (1782-1852) Olieverfportret, niet gesigneerd. 59x71. (Verz. C. J. van de Stadt, [3101.2] 's-Gravenhage)           Dit is pagina 48 uit het boek „Anna Paulowna, 1817-1917”, een overzicht van de vrijmetselarij in Zaandam door H.J. Minderhoud
Deze kleurenfoto van het portret werd opgestuurd door Huyb van de Stadt, [3101.21], okt 2016


     Het lijkt er op dat bij de uitgave van „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” een fout is
gemaakt met de foto van Cornelis, in die zin dat hij abusievelijk als Claas is geïdentificeerd
en daardoor op de verkeerde bladzijde terecht is gekomen.
Stadhuis van Zaandam in 1846Stadhuis van Zaandam in 2023

    Als burgemeester van Zaandam is Cornelis van de Stadt ruim 7 jaar (tussen 1844 en 1852) in functie geweest, alhoewel het burgemeestersambt in een gemeente als Zaandam toen meer een nevenbetrekking of erebaantje was. Zijn salaris bedroeg slechts f 500 per jaar.

     Onder zijn bewind werd een nieuw Gemeentehuis/Stadhuis ontworpen door de stadsarchitect van Purmerend, W.A. Scholten. De eerste steen werd in 1846 gelegd door oud-burgemeester Gerrit van Orden en het stadhuis werd ingewijd op 23 november 1847 (foto links).
     Burgemeester Cornelis van de Stadt sprak daarbij de wens uit „dat in het nieuwe gebouw de vergaderingen het kenmerk mogen dragen van wijsheid, eensgezindheid en belangstelling, en steeds zullen strekken tot bewaring van orde en bevordering van bloei en welvaart dezer Stad.”


     Het stadhuis werd in 1904 ingrijpend verbouwd, wat in de foto rechts (uit 1911) vooral in de linker zijvleugel te zien is.


     De „Burgemeester van de Stadtstraat” in Zaandam is naar hem vernoemd.

|| Terug naar verhalen. ||

Dit verhaal werd toegevoegd op 13 febr 2017
en aangevuld in dec 2020.