1927: 5-jarig jubileum van de Zaandamsche Kano Club


                 [bron: Zaanlandsche Courant, 23 februari 1927, en mondelinge toelichting van Jan Nico van de Stadt, sept 2017]

       Het in Juni te herdenken 5-jarig bestaan van de Zaandamsche Kano Club [ZKC] werd Zaterdag in “Prins Hendrik” reeds ingeluid.
       Het woord is Zaterdagavond in een feestelijke bijeenkomst wel niet gebruikt, maar de moedervereeniging, de Z.Z.V. [Zaanlandsche Zeil Vereeniging], liet zich op dien feestavond niet onbetuigd. Van de talrijke vrienden en vriendinnen die de Z.K.C. heeft, is de Z.Z.V. de Vereeniging die door kano-bouwcursus etc. etc. het meest moreelen steun gegeven heeft.
       Nadat dus de Voorzitter van de Z.K.C. een welkomstwoord had gesproken, waarin een woord van welkom en tal van bedankjes waren geuit, werd aan den heer Bon en echtgenoote een passend geschenk voor beiden overhandigd voor het vele nuttige werk dat de Z.K.C. van hen ondervonden had.
       Den medewerkenden aan het programma werd een woord van erkentelijkheid betuigd, terwijl de Z.Z.V. niet werd vergeten in die hulde. De heer Bon, wetende dat de voorzitter der Z.K. C. een groot zwak voor nogablokken heeft, biedt den voorzitter met een amicale toespraak een krans van dat zoete spul aan.
       Namens den heer W. Amons [Wil Amons, cargadoor voor houthandel Pont] is een fraaie prijs beschikbaar gesteld om in de Z.K.C. te verzeilen (een zilveren scheepje). Van tal van watersportvrienden, als de h.h. J.L. v. d. Meij uit Rotterdam, van H.J. Visser [Harry Visser van de Zaandamse verffabriek] alhier en den heer Wülff, de fa. Visser, Oostzijde, e.a. kwamen felicitaties in. De heer Wülff bood een bedrag voor den aankoop van een prijs naar keuze. [In het verslag van Huib over zijn Rijnreis per kano staat: De heer Wülff heeft ons met onze tocht reusachtig geholpen. Hij heeft o.a. de kano, die per boot vanuit Rotterdam naar Mannheim was opgestuurd (de vracht was slechts f 9.50), in ontvangst genomen en aldaar vaarklaar gemaakt op zijn scheepswerf. Dit was voor ons fijn, want nu waren wij zeker dat de kano geheel gereed zou liggen in Mannheim, zoodat wij maar behoefden in te stappen om den tocht te beginnen.]
       De heer P. Schoen [Pieter Schoen van de verffabriek aan de oostkant van de Zaan, vlak bij de sluis] namens de Z.Z.V. het keurige programma, dat een levensgeschiedenis van de Z.K.C. bevatte, roemende, spreekt den wensch uit dat het Bestuur der Z.K.C. op den ingeslagen weg mag voort gaan en biedt een zilveren wisselbeker als wedstrijdprijs aan onder dit beding dat deze prijs alleen maar “verzeild” mag worden. Van een bloemstuk gaat dit kostelijke geschenk vergezeld. De heer P. Schoen beëindigt zijn speech met een driewerf hoerah, waarmee de zaal luide instemt. Mevr. Molenaar-Abbesté [moeder van de vrouw van Herman Hallie, de latere voorzitter van de Z.Z.V.] biedt namens den heer Schoorl uit Amsterdam een prijs aan, die men beschikbaar kan houden voor den wedstrijd in pagaaien.
       Ook namens “Stormvogels” te Wormerveer worden bloemen in een vaas overhandigd. Het programma, dat nu uitgevoerd werd, en waaraan tal van bereidvaardige krachten het hare bijdroegen, hield de feestelijk gestemde vergadering nog geruimen tijd bijeen.


"Het Kamp in 't Spookbosch",

de avonturen van vier Z.K.C.ers, door C.Joh.Kieviet, met illustraties van T.Leeser, werd uitgegeven in 1929 door uitgeverij Andries Blitz in Amsterdam.
boek omslag Kamp in 't Spookbos

Zie ook de volgende link:
http://www.dbnl.org/tekst/
kiev001kamp01_01/kiev001kamp01_01.pdf

In het rechtsboven genoemde boek treden op:
       Huib Land met kano Meeuw, voor Huib van de Stadt [21314]
       Jan Goedman, voor Jan de Goeje
       Rikus Wakker, voor Ricus van de Stadt [21315]
       Simon de Blauw van de sleepboot "Vechtjas"; waarschijnlijk Simon de Wit, getrouwd met Miep van de Stadt [2131d1]
       Huib zijn vader, Jan van de Stadt [2131], wordt genoemd als houtkoper, destijds wonende aan de Westzijde 22, schuin tegenover de bioscoop Flora .
       Aan het eind van het boek wordt de Rijnreis genoemd, waarvan het verslag op deze website is te lezen.

De volgende selectie tekeningen komt uit het boek:

1a    1b    1c

2a    2b    2c

3a    3b    3c


|| Terug naar andere verhalen. ||

Dit verhaal toegevoegd: 29 nov 2017.