<      De Zaandamsche Kano Club vanaf 1922

         [Bron: Zaanlandsche Courant, 23 februari 1927, en mondelinge toelichting van Jan Nico van de Stadt, sept 2017]

   Inhoud:
Jubileum in 1927
Vaarwel in 1929
Het Kamp in 't Spookbosch


       Het in Juni te herdenken 5-jarig bestaan van de Zaandamsche Kano Club [ZKC] werd Zaterdag in “Prins Hendrik” reeds ingeluid.
       Het woord is Zaterdagavond in een feestelijke bijeenkomst wel niet gebruikt, maar de moedervereeniging, de Z.Z.V. [Zaanlandsche Zeil Vereeniging], liet zich op dien feestavond niet onbetuigd. Van de talrijke vrienden en vriendinnen die de ZKC heeft, is de Z.Z.V. de Vereeniging die door kano-bouwcursus etc. etc. het meest moreelen steun gegeven heeft.
boek omslag Kamp in 't Spookbos        Nadat dus de Voorzitter van de ZKC een welkomstwoord had gesproken, waarin een woord van welkom en tal van bedankjes waren geuit, werd aan den heer Bon en echtgenoote een passend geschenk voor beiden overhandigd voor het vele nuttige werk dat de ZKC van hen ondervonden had.
       Den medewerkenden aan het programma werd een woord van erkentelijkheid betuigd, terwijl de Z.Z.V. niet werd vergeten in die hulde. De heer Bon, wetende dat de voorzitter der ZKC een groot zwak voor nogablokken heeft, biedt den voorzitter met een amicale toespraak een krans van dat zoete spul aan.
       Namens den heer W. Amons [Wil Amons, cargadoor voor houthandel Pont] is een fraaie prijs beschikbaar gesteld om in de ZKC te verzeilen (een zilveren scheepje). Van tal van watersportvrienden, als de h.h. J.L. v. d. Meij uit Rotterdam, van H.J. Visser [Harry Visser van de Zaandamse verffabriek] alhier en den heer Wülff, de fa. Visser, Oostzijde, e.a. kwamen felicitaties in. De heer Wülff bood een bedrag voor den aankoop van een prijs naar keuze. [In het verslag van Huib over zijn Rijnreis per kano staat: De heer Wülff heeft ons met onze tocht reusachtig geholpen. Hij heeft o.a. de kano, die per boot vanuit Rotterdam naar Mannheim was opgestuurd (de vracht was slechts f 9.50), in ontvangst genomen en aldaar vaarklaar gemaakt op zijn scheepswerf. Dit was voor ons fijn, want nu waren wij zeker dat de kano geheel gereed zou liggen in Mannheim, zoodat wij maar behoefden in te stappen om den tocht te beginnen.]
       De heer P. Schoen [Pieter Schoen van de verffabriek aan de oostkant van de Zaan, vlak bij de sluis] namens de Z.Z.V. het keurige programma, dat een levensgeschiedenis van de ZKC bevatte, roemende, spreekt den wensch uit dat het Bestuur der ZKC op den ingeslagen weg mag voort gaan en biedt een zilveren wisselbeker als wedstrijdprijs aan onder dit beding dat deze prijs alleen maar “verzeild” mag worden. Van een bloemstuk gaat dit kostelijke geschenk vergezeld. De heer P. Schoen beëindigt zijn speech met een driewerf hoerah, waarmee de zaal luide instemt. Mevr. Molenaar-Abbesté [moeder van de vrouw van Herman Hallie, de latere voorzitter van de Z.Z.V.] biedt namens den heer Schoorl uit Amsterdam een prijs aan, die men beschikbaar kan houden voor den wedstrijd in pagaaien.
       Ook namens „Stormvogels” te Wormerveer worden bloemen in een vaas overhandigd. Het programma, dat nu uitgevoerd werd, en waaraan tal van bereidvaardige krachten het hare bijdroegen, hield de feestelijk gestemde vergadering nog geruimen tijd bijeen.

         || Terug naar het begin ||„Vaarwel en tot ziens,”

bij het vertrek van Huib naar Goudkust [bron: fotoalbums van Huib van de Stadt]

       In september 1929 vertrekt Huib van de Stadt met de Amstelkerk voor anderhalf jaar naar Takoradi in Goudkust, West Afrika. Daar gaat hij werken voor de bevrachting van de schepen van de Holland-West-Afrika-lijn. Het is een groot vrachtschip met passagiers accomodatie, heeft 3 dekken, is 117 m lang en meet 2453 ton.
       Voor zijn verslag van reis en verblijf: klik hier.

       Bij vertrek wordt hij uitgeleide gedaan door zijn vrienden van de ZKC. Huib nam deze foto vanaf een hoog dek en we zien zeven kano’s, waarvan er twee een kleine mast hebben met een vlag, die niet goed herkenbaar is op deze zwart-wit foto’s, maar het lijken rood-wit-blauwe vlaggen. Het zijn waarschijnlijk zeilkano's, ontworpen door Ricus van de Stadt. Zie voor een foto ook hier.

         || Terug naar het begin ||
boek omslag Kamp in 't Spookbos „Het Kamp in ’t Spookbosch”,

de avonturen van vier ZKCers, door C.Joh.Kieviet, met illustraties van T.Leeser, werd uitgegeven in 1929 door uitgeverij Andries Blitz in Amsterdam.

Zie ook de volgende link: http://www.dbnl.org/tekst/kiev001kamp01_01/kiev001kamp01_01.pdf

In het boek komen (waarschijnlijk) de volgende leden van de ZKC voor:
       Huib Land met kano Meeuw, voor Huib van de Stadt [21314]
       Jan Goedman, voor Jan de Goeje
       Rikus Wakker, voor Ricus van de Stadt [21315]
       Simon de Blauw van de sleepboot „Vechtjas”; waarschijnlijk Simon de Wit,
          getrouwd met Miep van de Stadt [2131d1]
       Huib zijn vader, Jan van de Stadt [2131], wordt genoemd als houtkoper,
          destijds wonende aan de Westzijde 22, schuin tegenover de bioscoop Flora .

Aan het eind van het boek wordt de Rijnreis genoemd, waarvan het
         
verslag ook op deze website is te lezen.

De volgende selectie tekeningen komt uit het boek:

1a    1b    1c    2a    2b    2c    3a    3b    3c


         || Terug naar het begin ||


|| Terug naar andere verhalen. ||

Dit verhaal toegevoegd: 29 nov 2017.