Johan Herman van de Stadt, [362] (9/7/1858 - 26/4/1935)     [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht”, 1951, p289.]

     Johan Herman was ongeveer 40 jaar oud en een welgestelde houthandelaar toen hij in 1898 een auto kocht en daardoor een van de eerste auto bezitters in Zaandam werd. Het was een Franse auto, een 2-cylinder Décauville, met het rijksnummer G-4. De fabriek van Décauville stond in Corbeil, een zuidelijke voorstad van Parijs en was vooral bekend door de fabrikage van locomotieven en treinen voor smalspoor en normaal spoor, maar produceerde ook auto's.
     De Décauville was een „voiturette” van Frs. 4000.- of in Nederlandse guldens destijds ongeveer fl. 2600,-. In 1901 verkocht hij het vehicle voor fl. 800,- aan zijn broer Cornelis (bijgenaamd Dikke Kees, 361, zie aldaar), waarbij deze bedong dat hij zou mogen betalen „als het hem gelegen kwam”. Wanneer en of dat moment is aangebroken is niet bekend.
     De foto is genomen in de Zilverpadsteeg te Zaandam naast zijn woonhuis Gedempte Gracht No. 5. In dit pand was tevens het kantoor van de Firma Huybert van de Stadt Czn gevestigd. De foto is kennelijk in haast genomen, want Johan heeft zijn pantoffels nog aan en een sigaartje in zijn mond. (foto Verzameling van C. Poel Jr, Westzaan).
     De Décauville was de eerste van een serie auto's, welke Johan Herman achtereenvolgens in eigendom heeft gehad. Zijn chauffeur in de jaren voor de eerste wereld oorlog was de heer Jan Molenaar, een van de latere directeuren van de N.V. Zaanlandsche Automobielhandel v./h. C. Steemeyer te Zaandam.

     Johan Herman is niet getrouwd geweest. In zijn legaat van 2 febr 1934 lezen we dat hij „aan zijne huishoudster Maartje Exalto fl 50,- per week nalaat, aan zijn schoonzuster Jansje Latenstein fl 60.000 à 4,5%, en aan Trijntje Exalto (zuster van Maartje) fl 12,50 per week.”

|| Terug naar andere verhalen. ||

Deze tekst werd toegevoegd op 7 nov 2020.