<      Jacobus Johan (Ko) van de Stadt, [334.2] (13/4/1889-6/3/1950)

         [Bron: Tekst: Familie boek „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht”, p.274;
         Foto's en onderschrift verkregen bij Archief voor de Zaanstreek.]


brandweer auto          De „Zaandamse Vrijwillige Brandweer” werd op 15 juni 1879 te zaandam opgericht. De plaatselijke brandweer voldeed destijds niet aan de eisen, welke aan de brandweer in een groot industriegebied gesteld moesten worden. De Vrijwillige Brandweer beoogde dit tekort aan te vullen en de vereniging, die, alhoewel van gemeentewege een vergoeding aan haar werd uitgekeerd, een zuiver particuliere instelling was, heeft op dit terrein in de loop van haar bestaan een belangrijke taak vervuld. De „spuit” (in de wandeling „het jongeherenspuitje” genoemd) werd altijd uit eigen middelen aangeschaft. In April 1950 droeg de vereniging haar materiaal over aan de gemeente Zaandam.
         Gedurende vele jaren bezat zij het modernste brandweermaterieel in de Zaanstreek. Over de lotgevallen van deze vereniging heeft de brandweer deskundige Hendrik L.M. van Heijnsbergen enige boeken geschreven.
         Ko van de Stadt staat op deze foto 4de van links op de achterste rij. Achter het stuur de heer van Heijsbergen. Bij de brandweer vervulde Ko 25 jaren het penningmeesterschap. Hij had als bijnaam „De Brulboei”.jubileum          In de lijst met leden van de vrijwillige brandweer vond men de namen van alle grote en minder grote Zaandamse ondernemers genoemd.
         In de foto rechts staat het bestuur van de vrijwillige brandweer ten tijde van het 50-jarig jubileum. Staande: v.l.n.r.: A.J. Fredriks, Cees Sabel, Ko van de Stadt, P. Sligcher en Co Verkade. Zittend v.l.n.r. Hendrik L.M van Heijnsbergen, J.J. Ebmeijer, H. J. Visser en Teun Sabel.
         Kennelijk zaten vader Teun Sabel en zijn 24-jarige zoon Cees beiden in het bestuur. Teun Sabel was niet alleen directeur van de gelijknamige verffabriek, maar ook mede-oprichter van de Ambachtschool in Zaandam.


Toegevoegd: 28 mrt 2018.

|| Terug naar andere verhalen. ||