Dit is tak T0, de oudst bekende tak van de familie van de Stadt.

     Deze tak beslaat de periode van ongeveer 1600 tot 1800.
     De meeste gegevens komen uit het boek "Engel van de Stadt 1746 - 1819 zijn voor- en nageslacht", uitgegeven door A.A.M. Stols, 's Gravenhage, 1951 en geschreven door 7 van de Stadten. Een codering zoals p44 verwijst naar pagina 44 van dit boek. Uit dit boek zijn ook de cursieve persoon nummers overgenomen.
     In de tabel staan 69 personen. De tabel is niet compleet, omdat voor de overzichtelijkheid alle kinderen, die vroeg overleden zijn, niet zijn opgenomen.
     Zo zijn bijvoorbeeld de eerste 4 kinderen in het gezin waarvan Engel van de Stadt (Ve) deel uitmaakte vroeg overleden.
     Na Engel van de Stadt volgen de 3 familietakken T1, T2 en T3.
     De 4e tak T4 stamt af van zijn achterachterneef Simon van de Stadt.
     De vierde tak, T4, wordt niet in het boek over Engel van de Stadt genoemd. De hier gebruikte gegevens werden omstreeks 1980 door Nel van de Stadt (221.3d1) en Joop van de Stadt (121.13) verzameld en later door Willemijn Booy-de Jongh (221.3d3d2) geordend. Recentere aanvullingen zijn voor een groot deel afkomstig van Richard van de Stadt (441.131) en Ed Vermij (461.5d3e) en voor een ander deel van emails van vele andere familieleden.
     De aansluiting van de 5e tak T5 in T0 is niet bekend, omdat de ouders van Petrus van de Stadt tot op heden niet zijn gevonden.
Jacob Simonsz. Kraft (1592-1675) x Grietgen Jans (?-1670), p14. Simon Jacobsz. Kraft , alias Sleep, Ia (1621-1674), p18,
x Guurtje Huyberts van de Stadt, (?-1682), p5.

Merk op dat Guurtje Huyberts Kraft-van de Stadt de "stammoeder" van de familie van de Stadt is, omdat haar twee zonen besloten de achternaam van hun moeder te gaan gebruiken.
Huybert Symonsz. Sleep, alias van de Stadt, IIa (1654-1723)
x (6/3/1678) Lobje Pietersd. Slom (?-1727), p35.
Simon Huybertsz. van de Stadt, IIIa (1678-1732)
1e x (28/11/1704) Duyfje Fransd. Jonker (?-1708), p44.
Jannetje Simonsd. van de Stadt, IVa (1705-1726?)
x Hylke Vredricksz, p49.
Jan Simonsz. van de Stadt, IVb (1707-1751)
1e x (21/9/1727) Adriaantje Willemsd. Bosman (?-1729), p50.
Jan Simonsz. van de Stadt, IVb (1707-1751)
2e x (8/10/1730) Trijntje Pietersd. Al (1709-1759), p50.
Simon Jansz. van de Stadt, IVb4 (1733-1767)
x Aagje Jans Pigge (1730-1800), p61.
Pieter Jansz. van de Stadt, IVb12 , glas (1746-?)
x Margaretha Goudswaard (1744-1784), p63 en p68.
Mr. Jan Pietersz. van de Stadt, IVb12a Proefschrift jan (1776-1859), p68.
Simon Huybertsz. van de Stadt, IIIa (1678-1732)
2e x Neeltje Gerritsd. Mattes (?-1712), p44.
Gerrit Simonsz. van de Stadt, IVc (1710-1742) x Aaltjes Gerrits, p72. Gerrit Gerritsz. van de Stadt, IVc3 (1738-1778) x Hilletje Jans Voerman, p73.
Simon Gerritsz. van de Stadt, IVc4 (1741-1778) x Trijntje Klaas Hoogerbeets, p74.
Huybert Simonsz. van de Stadt, IVd (1711-1783)
x(15/4/1735) Sijtje Engelsd. van Arenden (1715-1790), p81.
Engel Huybertsz. van de Stadt, Ve (1746-1819)
1e x Neeltje duyn (1747-1768), p93. handtekening
Engel Huybertsz. van de Stadt, Ve (1746-1819)
2e x Maritje Thopas (1746-1777), p93.
Engel Huybertsz. van de Stadt, Ve (1746-1819)
3e x Guurtje Kroeger (1750-1827), p93. Houthandel molen De Bakker Kaapvaart kaapvaart
Gedichten dichter

Hier beginnen stamboomtakken T1, T2 en T3.

Claas van de Stadt, VIa (1782-1852) claas1
1e x Neeltje Noomen (1786-1804), p155.
   T1
Claas van de Stadt, VIa (1782-1852)
2e x Hillegonda Ida Holst (1789-1856), p155.
Huybert van de Stadt, VIb (1786-1844)
x Guurtje Zwaardemaker (1792-1868), p175.
   T2
Sijtje van de Stadt, (1791-1828)
x Willem Middelhoven (1790-1819).
"Destijds was Sijtje een der rijkste weduwen van de Zaanstreek." p149
Cornelis van de Stadt, VIc (1793-1857) cornelis3
1e x Maartje Corver (1794-1827), p233.
   T3
Cornelis van de Stadt, VIc (1793-1857)
2e x Cornelia Hendrika Geukema (1794-1853), p233.
Simon Huybertsz. van de Stadt, IIIa (1678-1732)
3e x (27/9/1716) Claertje Cornelisd. Hoogendijk(1780?-1719?), p44 en p74.
Pieter Simonsz. van de Stadt, IVg (1719-1759)
x(1742) Maartje Dirks Blauw, p75
Simon Huybertsz. van de Stadt, IIIa (1678-1732)
4e x (3/11/1720) Trijntje Adriaans, p44 en p76.
Adriaan Simonsz. van de Stadt, IVi (1722 - 1759), p76.
Malle schip malle schip
Grietje Huybertsd. van de Stadt, IIId (1689-1764), p41.
Jannetje Huybertsd. van de Stadt, IIIe (1693-1730)
x Willem Hendriksz. Bouwman, p42.
Jan Symonsz. Sleep, alias van de Stadt, IIb (1660-1729)
x Grietje Jans, p28.
Guurtje Jansd. Sleep, IIb1 (1692-1748), p29.
Symon Jansz. Sleep, alias van de Stadt, IIb4 (1701-1740?), p29,
1e x Guertje Tamis (?-1735), p31.
Grietje Symonsd. van de Stadt, IIb4a (1729-?) x Claas Cuyper, p31.
Aaltje Symonsd. van de Stadt, IIb4b (1733-?) x Jacob Laborderie, p31.
Huybert Claesz. van de Stadt, (1597?-1641?), p3. Symon Jansz. Sleep, alias van de Stadt, IIb4 (1701-1740?), p29,
2e x Trijntje Gerrits Vogelzang, p31.
Jan Symonsz. van de Stadt, IIb4c (1737-1815)
1e x Aaltje Teunis Zalm, p31.
Jan Symonsz. van de Stadt, IIb4c (1737-1815)
2e x Stijntje Hendriks Heijnis, p31.
Jan Symonsz. van de Stadt, IIb4c (1737-1815)
3e x Grietje Klaas Broeder (1737-1815) , p31.
Simon van de Stadt, (1780-1848)
x Soeke Visser (1779-1872)

Hier begint stamboomtak T4.

Diewertje van de Stadt, (1809-1862)
1e x Klaas van Lienen (1810-1834)
Diewertje van de Stadt, (1809-1862)
2e x Pieter Bruijn (1808?-1863)
Jan van de Stadt, (1812-1831)
Klaas van de Stadt, (1814-1885)
x Maria van Mouwerik (1814-1889)
   T4
Grietje van de Stadt, (1820-1855)
Baafje Symonsd. van de Stadt, IIb4d (1740-?)
x Klaas Jansz. Voerman, p31.

|| home ||

Laatst bijgewerkt: 11 dec 2020