<      Alida van de Stadt, [213.d2] (16/2/1879 - 19/12/1930)

           [bron: emails van Marianne Alida Wognum, 213.d2d1d1 (1943)]

Alida van de Stadt      Feministe avant la lettre?

         Alida was een dochter van Jan van de Stadt (1842-1885) en Barbara Martina Schiere (1849-1928) en een zuster van Catherina (1877-1944), Jan (1878-1973), Martina (1880-1962) en Huibert (1884-1973). Op 25-09-1902 trouwde zij met Hendrik Pieter Stuurman (1878-1953), boekdrukker/uitgever, en zij kregen drie kinderen: Adriaan Jan (1904-1994), Martina Catherina (1907-1999) en Hendrik Pieter (1909-1987). Jan van de Stadt (1878-1973), haar broer, en Martina v.d. Stadt (1880-1962), haar zuster, werden na de dood van Alida de vertrouwelingen/raadgevers van haar kinderen en zo bleef de band met de Van de Stadt´s langdurig bestaan.
         Op de foto rechts uit ± 1900 zitten Hendrik Stuurman en Alida van de Stadt in een tuin te Hilversum.

Alida van de Stadt          Alida´s interesses waren op zijn minst opmerkelijk gezien haar sociale status in de tijd waarin zij leefde. Ze had een hekel aan verplichtingen, sociaal „gedoe” en bestuursfuncties, op een functie na als diacones der Nederduits-Hervormde Gemeente van West-Zaandam. Zij had drie opvallende hobby´s: fokken van honden, lesgeven en vissen. Hondenvriendin als ze was, besloot ze zich toe te leggen op het fokken van New Foundlanders, niet de kleinste maar wel de liefste hond, volgens haar. Zo ontstond Kennel Zwartjas (Westzijde 126, Zaandam). Binnen zeer korte tijd was Alida niet alleen een van de bekendste en beste foksters in Nederland maar werd zij ook geroemd om haar kennis, haar adviezen en haar inzet. Zij aarzelde niet om te controleren of de door haar verkochte honden wel een goed tehuis hadden. Zo niet, dan ging de hond mee terug naar huis, wat niet altijd gemakkelijk was gezien het feit dat zo´n hond nogal eens valse trekjes vertoonde. Op een gegeven moment bevonden zich 14 New Foundlanders in huis, een beetje veel volgens haar dochter Martina die inmiddels zelf bij de hondenfokkerij was betrokken, maar geen probleem. De foto werd genomen ± 1927 in de duinen bij Bergen aan Zee en toont Alida Stuurman-van de Stadt met haar dochter Martina Catharina Stuurman (1907-1999).

auto in bergen 1926 auto in bergen 1926          De linker foto is in juli 1931 in Bergen genomen. Martina, dochter van Alida, zit achter het stuur; naast haar zit een verder onbekende Mej. Van Wijk. Martina vertelde dat deze Chevrolet, een Sport Roadster 1930 AD, haar eerste auto was, knetterduur, maar haar ouders (Alida en Hendrik) hadden geholpen bij de aankoop. auto in bergen 1926 De foto rechts is van een gerenoveerde versie. Martina kon smakelijk vertellen dat schooljongens voor haar uit renden onder het roepen van: pas op, een meid achter het stuur!         Alida toonde haar sociale kant op heel eigen wijze. Geërgerd als ze was door de huiselijke problemen die het vrouwelijk personeel haar toevertrouwde, besloot ze haar handwerkdiploma te halen. Zij daalde vervolgens af naar de keuken om de dames naailes te geven met als argument: „zo kunnen ze straks zelf in hun onderhoud voorzien in plaats van afhankelijk te zijn van hun dronken echtgenoten die hun loon er toch maar doorheen jagen”.

         Alida had soms behoefte aan rust en contemplatie en ook daar vond ze een originele oplossing voor. Wat was eenvoudiger dan in de roeiboot te stappen en De Zaan op te roeien om vervolgens een hengeltje uit te gooien. Of er ooit wat werd gevangen, vermeldt het verhaal niet.

         Naast hun huis in Zaandam, bezat Huis in Bergen het echtpaar Stuurman-v.d. Stadt ook een huis in Bergen aan Zee („Hoog en Droog”, Zeeweg 19, nog steeds bestaand) waar Alida´s hang naar vrijheid bestaansrecht kreeg. Op blote voeten, zonder hoed, met wapperende haren liep zij met haar kinderen over het strand, dit in schrille tegenstelling tot het overige publiek dat voorzien was van strandschoenen, hoed en parasol. Zij overleed vrij jong en werd niet alleen diep betreurd door haar gezin. De Nederlandsche New-Foundlanderclub meldde dat: ( ... ) „haar kennis van haar lievelingsras was onderschreven door allen, doch een plaats in het gilde der keurmeesters ambieerde zij niet”. ( ... ) en „De wensch, dat geen holle woorden van rouwbeklag zullen worden gehoord in het huis van droefenis, wij eerbiedigen dien wensch en wij nemen hier afscheid van haar, die behoord heeft tot de besten onder onze liefhebbers, niet alleen van de New-Foundlanders, maar ook onder de besten der sportgenooten”.

         Januari 2015, Marianne A. Wognum (1943), kleindochter van Alida v.d. Stadt
|| Terug naar verhalen ||

Dit verhaal werd toegevoegd: 15 mrt 2020