<     Willem (Willy, of Willem II) van de Stadt, 227.1 (19/6/1890 - 13/6/1959)

[In Memoriam bericht uit een krant van 15 juni 1959. Bron: Archief van Stien de Jongh-van de Stadt.]

        Zaandam. Op de algemene begraafplaats is ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de heer W. van de Stadt, die 13 juni op 69-jarige leeftijd te Leersum is overleden. Hij was vertegenwoordiger van de Nederlandse Handel-maatschappij te Londen Willy van de Stadt als onderdirecteur van het te Amsterdam gevestigde hoofdkantoor. [In het door De Bazel ontworpen gebouw aan de Vijzelstraat]
        De heer Van de Stadt werd in 1890 te Zaandam geboren. Hij bezocht na de lagere school de H.B.S. en trad in dienst van de Ned. Handel Mij. na eerst enige ervaring te hebben opgedaan op een kleiner handelskantoor.
        Met enige vrienden richtte hij omstreeks 1900 de voetbalclub De Bal op, die later - onder invloed van de toenmalige Boerenoorlog - de naam Transvaal kreeg. Enige jaren na de oprichting werd besloten tot fusie met de Zaandamse Voetbalverenigingen (V.Z.V.V.), het huidige Z.V.V.
        Willem van de Stadt speelde linksbinnen in het eerste elftal van de blauw-zwarten. Hij trad ook op als secretaris en penningmeester en organiseerde met enige clubleden seriewestrijden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Z.V.V. Hij is later tot erelid benoemd.
        In 1911 zond de Ned. Handel Mij. Van de Stadt uit naar het toenmalig Ned. Indié. Eerst als geëmployeerde en later als sub-agent en agent werkte hij in Kota Radja, Soerabaia, Penang en - buiten Ned. Indië - in Rangoon, Sjanghai en Calcutta. In 1930 werd hij opgenomen in de directie van het Indisch hoofdkantoor van de N.H.M te Batavia waar hij „lid van de factorij” voor culturele zaken werd.

        Na de Indische jaren kwam hij in 1938 in ons land terug. Hij had recht op pensioen. [ Hij was 48 jaar oud] Die status van gepensioneerde achtte hij voor zich zelf ongeschikt. Hij bleef aan de arbeid en werd onderdirecteur van de N.H.M. in Amsterdam.
        Een jaar later ging hij naar Londen om de leiding op zich te nemen van een kantoor aldaar. Hij is gedurende de gehele oorlog in de Engelse hoofdstad gebleven.

Vaderlandse daad
        Reeds in zijn eerste Londense oorlogsjaar (1939) nam hij het initiatief tot het oprichten van een „Welfare-committee”, dat zich ten doel stelde opvarenden van Nederlanse handels- en oorlogsboten blijken van waardering en medeleven te bieden. Enorme hoeveelheden sigaretten, sigaren en consumptie-artikelen zijn door toedoen van dit comité naar Nederlanse zeelieden verscheept. Zijn verdiensten op dit terrein zijn kort na de oorlog erkend door zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Na de oorlog verzocht de N.H.M. hem als haar vertegenwoordiger in Londen te blijven optreden.
         Willem van de Stadt is altijd vrijgezel gebleven. Dit betekende niet, dat hij weinig deelnam aan het maatschappelijk leven. In verscheidene buitenlandse standplaatsen stichtte hij Hollandse clubs, die door aankoop van renpaarden en racejachten de naam van het land in het buitenland hooghielden.
        Op de Engelse renbanen was hij een bekende figuur; zijn paarden boekten verscheidene succesjes.
        Nu rust Willem van de Stadt, die een groot deel van de wereld zag, in de stad waar hij werd geboren.

[einde van het in-memoriam bericht]

Klik hier voor een foto van zijn grafsteen.

Dit deel van de tekst werd toegevoegd: 9 sept 2008.

|| Terug naar andere verhalen. ||

Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.afscheidsdiner

        Bij zijn afscheid van de N.H.M. in Indië in 1938 kreeg Willy volgens traditie een diner aangeboden. Op de foto zit hij tweede van links en wordt met lovende woorden toegesproken. Merk op dat alle deelnemers een colbert en stropdas dragen, dat elke gast 4 wijnglazen voor zich op tafel heeft staan en dat vrouwelijke gasten lijken te ontbreken.

         [Bronnen: Foto afscheidsdiner van Willy's neef Jan Middelhoven [227.d12]; Tekst uit „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht.” Tekst van de oorkonde en de kopie van de prent via De Heer T. v/d Net uit Akersloot, 2011.
         De stempels werden bewaard door zijn schoonzuster Nancy van de Stadt-Schildhuis.]


oorkonde bij prent
      In latere jaren toonde Willem van de Stadt een grote liefhebberij voor de paardensport. Zijn paarden, die onder de naam „Hollands Kongsi” in het Oosten liepen, wisten op Java en in de Straits Settlements vele overwinningen te behalen. Ook gedurende de oorlogsjaren in Engeland beoefende Willem deze sport onder zijn eigen naam. Zijn bekendste paard in het Verenigd Koninkrijk was „Joan's Star”, dat te Ascot won en tweede geplaatst werd in de Cambridgeshire van 1945.

Paardenrace in Engeland


[ bron: Het volgende verhaal is van Willy's neef Jan Middelhoven, 227.d12, september 2008.]


      Oom Willy was voor ons een echte suikeroom als hij op bezoek kwam uit Engeland. Had altijd cadeautjes bij zich en postzegels, die ik toen spaarde! Toen ik circa 16 jaar oud was, nodigde hij mijn broer Wim en mij uit naar Londen te komen in 1955. Voor ons toen de eerste buitenlandse reis en dan nog wel zonder ouders. We bewaren daar de fijnste herinneringen aan. Overdag als hij aan het werk ging, gaf hij ons een heel programma om te bekijken in Londen en s'avonds wachtte hij ons dan weer in een of ander chique restaurant op en moesten we verslag doen van wat we gezien hadden.
      In '56 herhaalde hij dat en mochten we opnieuw een week komen logeren in zijn flat vlak bij Buckingham Palace. Het mooiste was, toen wij weer teruggingen, gaf hij ons een ingepakt cadeautje mee voor onze Engelse leraar. Toen we dat op een van de eerste schooldagen overhandigden aan Jaap de Vries, was deze zeer verbaasd. „Een cadeautje? Voor mij? Van jullie ome? ” Enfin, hij pakte het uit en wat zat er in: Een boekje, getiteld „How to teach English” .........! Oom Willy vond kennelijk, dat wij nog onvoldoende de Engelse taal machtig waren!

stempel monogram monogram wapen
      Foto van het stempel met zilveren
      handvat dat Willy van de Stadt
      gebruikte. [Foto genomen door
      Florian van de Stadt, 213.142.d21]


      De stempels rechts liet Willy maken
      om een zegel onder zijn brieven
      te kunnen zetten


|| Terug naar andere verhalen. ||


Dit verhaal aangepast: 23 maart 2014. Verder aangevuld 28 dec 2021