Cornelia Hendrika Lagers - van de Stadt, 32d5 , 4/4/1854 - 6/1/1960.

         [Bron: Familieboek "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht", blz 252,
         het archief van Stien de Jongh-van de Stadt, 221.3d3
         en een email van achterneef George Lagers, aug 2016 met foto van een jeugdige Cornelia en verdere emails en foto's in april 2017.]Levensbeschrijving uit het familieboek, gepubliceerd in 1951:

     CORNELIA HENDRIKA VAN DE STADT werd geboren te Wijk bij Duurstede op 4 April 1854 [en overleed te Den Haag op 6 januari 1960, 105 jaar oud en reeds meer dan 50 jaar weduwe.]

     Foto rechts: ongedateerde jeugdfoto van Cornelia Hendrika.
     Foto links: Johan Hendrik Lagers, Padang, 30-6-1867

    Met haar zuster TRIJNTJE VAN DE STADT vertrok zij in 1864 naar Nederlandsch-Indië [per zeilschip]. Cornelia Hendrika was toen 10 jaar oud.
     Zij huwde te Semarang 16 Januari 1873 met [de 16 jaar oudere] Johan Hendrik Lagers, geboren te Rotterdam 7 September 1838 en overleden te 's Gravenhage 2 December 1907, zoon van George Hendrik Gideon Lagers, predikant bij de Lutherse Gemeente achtereenvolgens te Bodegraven, Zutphen, Rotterdam en Amsterdam, en van Catharina Agnesa Oldenburg.
     Johan Hendrik Lagers is koopman geweest in Nederl. Indië en hij is werkzaam geweest bij verschillende handelshuizen te Padang, Semarang en Surabaja (zie Stamboek Smit). Tenslotte woonde hij enige jaren te 's Gravenhage. Na zijn dood bleef CORNELIA HENDRIKA daar wonen. Gedurende de tweede wereldoorlog moest zij evacueren, achtereenvolgens naar Baarn, Amersfoort en Ede.

Bericht in het Dagblad voor de Zaanstreek, 24 nov 1955:

     . . . . Een volgend avontuur vinden wij bij [de 101-jarige] mevr. Lagers- van de Stadt, breiend aan een jumpertje voor haar kleindochtertje. Zij woont nog niet zolang in Den Haag. Op 100-jarige leeftijd kwam zij in 1953 met de Willem Ruys vanuit Indonesië naar Den Haag en werd met een grote tuil bloemen ontvangen door de directeur van de Rotterdamse Lloyd, de heer Willem Ruys, die zelf de acht kruisjes reeds ver gepasseerd was. Het was een bijzondere gebeurtenis dat een 100-jarige deze bootreis over zo'n grote afstand maakte, maar zij kende het Indië van vroeger: geen spoorwegen, geen auto's, geen fietsen, de tijd van gouverneur-generaal Duymaer van Twist en zijn opvolgers (dat waren er 18!), de tijd van de Atjeh-oorlog en generaal Van Heutz en de aanleg van de Atjeh-tram.

Bericht in Het Vaderland, 3 April 1958:

     Mevr. Lagers morgen 104 jaar.

     Aan de Joh. van Oldenbarneveltlaan 116 woont, samen met haar dochter, mevrouw C.H. Lagers - v.d. Stadt, die in alle opgewektheid en levendigheid morgen haar 104de verjaardag zal vieren.
     Mevrouw Lagers is een van de negen personen in Den Haag die honderd jaar of ouder zijn en zij staat als nummer vier op de "ranglijst", na de dames De Calonne, Lammerts en Van Dorp.
     Zij leest nog opgewekt kranten en tijdschriften en maakt, als het zonnetje zich even laat zien, nog lustig een wandelingetje in de buurt. Zij hoopt haar verjaardag op intieme wijze te kunnen vieren met haar kinderen en haar vele klein- en achterkleinkinderen, vrienden en kennissen.

Uit een onbekende krant, 4 April 1959:

     Honderd vijf jaar is vandaag in Den Haag mevrouw C. Lagers - van de Stadt geworden.
Een dame die altijd opviel door een onverwoestbare humor en zelfspot. Met een romantisch verleden: als meisje van 17 ging ze per zeilschip naar Indië om Kaap de Goede Hoop. In Indië woonde zij een halve eeuw.
     Dit jaar geen groot feest. Mevrouw Lagers kan niet zo veel drukte meer hebben. Maar de traditionele mand bloemen van het Haagse gemeentebestuur zal niet ontbreken.

Uit een onbekende Utrechtse krant, 1959:

     Een 105 jarige overgrootmoeder is zaterdag in het gemeentehuis van Bilthoven getuige geweest bij het huwelijk van haar achterkleindochter. Het was mevrouw C. Lagers - van de Stadt uit Den Haag. De bruid was mej. D.W.J. Lagers, nu mevrouw Van der Meulen.

Nog een bericht uit een onbekende krant, 1959:

     Iedereen spreekt erover in "NEBO":   Haagse 105-jarige onderging operatie met goed gevolg

     MEVROUW Cornelia Hendrika Lagers-van de Stadt is met haar 105 jaren de oudste inwoonster van Den Haag. Zij heeft nog nooit zoveel belangstelling gehad als deze dagen. Ze ligt op het ogenblik in het Nebo-ziekenhuis waar zij ondanks haar hoge leeftijd een breukoperatie met goed gevolg heeft doorstaan.
     Het hele ziekenhuis spreekt erover en na de operatie kwamen zusters en patiënten haar feliciteren met de goede afloop. "De patiënte is weer prima in orde en binnenkort kan ze weer helemaal gezond naar huis toe", vertelde ons vanmorgen een van de verpleegsters.
     Mevrouw Lagers (Johan van Oldenbameveltlaan 116) is naar het ziekenhuis gegaan op advies van haar neef, die huisarts is - dokter C. J. v. d. Stadt. [3101.2]
     Zij woont samen met haar dochter, die haar trouw verzorgt. Maar zelf doet zij ook nog veel. Haar gezondheid is uitstekend en de enige kwaal is eigenlijk haar doofheid. Liefhebberijen heeft zij nog altijd: het lezen van boeken en tijdschriften en brieven schrijven. Zelfs hanteert mevrouw Lagers, die vele jaren in Indonesië heeft gewoond, nog met vaardige hand naald en draad als er eens een kous te stoppen valt.
     Hoewel zij nog maar pas in het ziekenhuis ligt popelt ze al weer naar huis te mogen. Want het stilliggen is niets voor haar. En al wordt er dan veel zorg aan haar besteed, ze is toch maar het liefst thuis.        Overlijdens advertentie:Heden is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en overgroot- moeder

Cornelia Hendrika van de Stadt

weduwe van Johan Hendrik Lagers,
in de ouderdom van 105 jaar.

L. Lagers - Burgemeestre
C.A.G. Wiemans - Lagers
Ir. G.A. Wiemans
H. Lagers
Klein- en achterkleinkindersn

's-Gravenhage, 6 jan '60, J. v. Oldenbarneveltlaan 116.

Geen bezoek
Geen bloemen

De crematie zal plaatsvinden maandag 11 januari in het crematorium te Velzen,
na aankomst van de trein vam 10:34 uur, halte Driehuis-Westerveld. Vertrek
vanaf het sterfhuis om 9 uur.
|| Terug naar verhalen. ||

Dit verhaal toegevoegd: 25 nov 2009.
Foto's toegevoegd in april 2017.