Johan Willem van de Stadt, [121.2] (5/1/1869-6/10/1922)

     De volgende foto komt uit het boek: "Singapore, A Pictorial History 1819-2000" van Gretchen Liu met omschrijving: European banker with two of his staff.
Op deze foto uit omstreeks 1905 zit rechts Johan Willem van de Stadt, 121.1.

Kantoor NHM met rechts Johan willem
     Hier volgt een bladzijde uit het personeels archief van de Nederlandsche Handels Maatschappij.

Johan Willem van de Stadt, geboren te Arnhem 5 Januari 1869.
Diverse Bizonderheden: Dienststaat.
Na gedaan examen bij de Nederl:
Handel Mij te Amsterdam in
begin Februari 1891 per ss: Prin"
"ses Marie", 13 Maart 1891 van
Genua vertrokken; 11 April 1891
te Batavia aangekomen.
12 Januari 1894 bij volmacht in
het huwelijk getreden met
Klaaske Oegine Catherine
Schönfeld.
Kinderen uit dat huwelijk:
Henri Arnold, geb: 7 Januari 1895.

11 April 1891.


1 Januari 1892

1     "     1893
-----
13 Augustus 1898


Aangesteld tot geëmployeerde op een salaris
van f 200,- 's maands en -------
------ tijdelijk werkzaam gesteld op
de 2de Afdeling van het Hoofdkantoor
te Batavia, in afwachting van zijne
plaatsing bij het Sub-Agentschap Medan

Salaris verhoogd tot f 225,- 's maands.

    "       "       "    f 275,- 's maands.
------
    "       "       Benoemd tot 1ste Geëmplyeerde
bij het Agentschap te Singapore.NHM personeelsboek

         [Bron: Informatie ontvangen in mei 2008 van de Heer Andrew Baarscheer, President van de Hollandse Club in Singapore. ]

|| Terug naar andere verhalen. ||

Dit verhaal toegevoegd: 5 juni 2011.