<      Engel Pieter van de Stadt, 327 , 17/6/1855 - 27/5/1927.

       [Bronnen: Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht, blz 261,
           emails van zijn achterkleinzoon Brent van de Stadt, 327.312, juli 2009
           en emails van zijn achterkleindochter Annamarie Smuts, 327.d1d1d1, nov 2022]


       Hij was het 13e kind van Adriaan van de Stadt [32] en Neeltje Smit. Als 14-jarige jongen ging ENGEL PIETER VAN DE STADT reeds naar Nederlands-Indië. Daar was hij werkzaam bij een scheepvaartmaatschappij. Later vertrok hij naar Zuid-Afrika, alwaar hij onderwijzer werd.

       Zijn eerste huwelijk was in 1880 met Catharina Jakomina Heydenrijch. Maar bij een militaire actie van Engelse troepen tijdens de eerst Boerenoorlog [16 dec 1880 - 13 mrt 1881] werd zij en hun nog zeer jonge kind, om het leven gebracht. Dit verklaart zijn uiterst anti-Engelse gezindheid.

       In 1888 trouwde hij met de 13 jaar jongere Anna Petronellea Schoeman (1868-1931). Zij kregen 6 kinderen, waarvan de jongste zoon in 1904, na de tweede Boerenoorlog [11 oct 1899 - 31 mei 1902] werd geboren.

       De foto links werd waarschijnlijk in 1897 genomen en toont Engel Pieter van de Stadt en zijn vrouw Anna Petronella Schoeman met hun twee oudste kinderen Neeltje Adriana (1892) en Andries Johannes (1896)

       De foto rechts werd waarschijnlijk in 1905 genomen en toont Engel Pieter en zijn vrouw met hun kinderen Neeltje Adriana (1892), Andries Johannes (1896), Catharina Henrietta Grivel (1898) en Nikolaas Gerrit (1904)


       Toen in 1899 de tweede Boerenoorlog uitbrak, schaarde Engel Pieter zich terstond bij het Boerenleger. Daarmee begon voor hem een groot en gevaarlijk avontuur. Tijdens deze oorlog werd hij door de Engelsen krijgsgevangene gemaakt. Omstreeks 1890 werden enkele duizenden Boeren, waaonder Engel Pieter, onder leiding van Cronjé op Sint Helena geïnterneerd.
       Napoleon was op dit Britse eiland voor de kust van Afrika gevangene vanaf 1815 tot aan zijn dood. Zijn verblijfplaats Longwood en zijn voormalig graf zijn thans Frans gebied. [Grote Winkler Prins encyclopedie, 1974].

[Op de tekening rechts (van S.W. Reynolds) zien we een
wat futloze, dik geworden Napoleon op St. Helena.]

      Wat Napoleon niet was gelukt, gelukte ENGEL PIETER VAN DE STADT wel. Hij slaagde er nl. in van het eiland te ontsnappen en wist als verstekeling op een schip behouden, alhoewel „op een schoen en een slof " Nederland te bereiken, alwaar hij enige tijd verbleef bij zijn te Bussum wonende zuster TRIJNTJE VAN DE STADT [32d1].
      Zijn zuster had bij aankomst haar broer niet herkend en meende met een landloper te maken te hebben. Zij was pas bereid Engel Pieter te ontvangen, nadat broer NICOLAAS GERRIT [325], met spoed uit Amersfoort ontboden, hem had „geïdentificeerd".

      Na de vrede in Zuid-Afrika (1902) verliet hij Nederland voorgoed. In Zuid-Afrika hervatte hij zijn werkzaamheden bij het onderwijs. Voorts was hij uitgever van een courant te Bethlehem (Zuid-Afrika). Tenslotte is hij Principaal geworden van een Gouvernementsschool te Putfontein, district Frankfort, tot 31 December 1920, toen hij wegens anti-Engelse gezindheid werd ontslagen. In zijn laatste levensjaren woonde hij op White House te Parijs (Z.A.).|| Terug naar verhalen. ||

Dit verhaal toegevoegd: 25 nov 2009.