Claas van de Stadt, [1], 18/11/1782 - 23/9/1852


[Bron: "Engel van de Stadt zijn voor- en nageslacht", pagina 155]

        Hij huwde 1e. te Oost-Zaandam 15 Juli 1804 met Neeltje Noomen, gedoopt te Zaandam 15 Januari 1786 en, na een zeer kortstondig huwelijk, aldaar op 26 October 1804 overleden.
        Er is een boekje van 8 bladzijden bewaard gebleven (10 x 16cm) met "ZANG ter felicitatie van den Heere Klaas van de Stad en mejuffrouw Neeltje Noomen ter echt VerŽniging aangetekend, op Zondag den 1 July 1804".
        Op diverse plaatsen in dit boekje wordt Klaas van de Stad genoemd, maar het lijdt geen twijfel dat het hier Claas van de Stadt, oudste zoon van Engel van de Stadt betreft. Op de buitenkaft van het boekje staat het stempel van W. van de Stadt Ezn [227], die destijds woonde Stationsstraat 94, Zaandam.
Op de Wijze: Schep vreugde in 't Leven. &c.[refrein]

Schep vreugde in 't Paaren,
Al wie een gade vindt,
Die stille zeden
en deugd verbindt.

Als Liefde wordt op deugd gegrond,
Volmaakt ze 't heilig Echtverbond,
En strekt het WelverŽende Paar,
Voor altijd tot geluk - Schep &c [refrein]

Dit verhaal werd toegevoegd op l4 feb 2017.

Terug naar T0