Jan van de Stadt, [21] (25/10/1816 - 28/4/1871)


[Bron: "Engel van de Stadt, 1746 - 1819, zijn voor- en nageslacht", p193.]

         "Het was geen gemakkelijk begin voor hem toen hij op nog geen 28-jarige leeftijd de gehele verantwoordelijkheid op zich moest nemen voor de firma "E.van de Stadt &Zoonen". Dat was toen zijn vader op 22 October 1844 overleed.
         De tijdsomstandigheden waren verre van gunstig en door de langdurige ongesteldheid van zijn Vader Huybert was de zaak tamelijk hard achteruit gegaan, wat vooral uitkwam in de houtvoorraden, die, vergeleken bij vroeger, veel verminderd waren.
         Omstreeks 1855 kwamen een paar goede jaren en van dien tijd ging het steeds beter. Spoedig kwamen nu de vier zoons hun steun verlenen en men kon aan uitbreiding gaan denken. Toen Jan in 1871 overleed, liet hij aan zijn zoons een groote, goed rendeerende zaak na."

         Jan van de Stadt en Alida Mats kregen 10 kinderen, waarvan er 3 reeds op zeer jonge leeftijd overleden. Zijn bekendste dochter is ongetwijfeld Guurtje van de Stadt, 21d3, omdat er in 1871 door Claude Monet een portret van haar geschilderd werd, dat nu in het Van Gogh museum hangt.

Deze tekst toegevoegd: 19 dec 2016.

Terug naar stamboom T2.