Familiedag in Enkhuizen, 3 mei 1986.
     Lijst van aanwezige personen met stamboom code:    [ d=dochter, e=echtgeno(o)t(e) ]


foto Naam persoon stamboom foto Naam persoon stamboom
1. Marieke van de Stadt 213.141d1 43. Frans van de Stadt 121.122
2. Arne Saal 3101.2d11 44. Lies van de Stadt-Schuddeboom 213.15e
3. Eefke Saal 3101.2d1d1 45. Monique van de Stadt-Kamber 213.311e
4. Karianne van de Stadt 3101.22d1 46. Hannes van de Stadt 121.142
5. Erik Jan van de Stadt 3101.211 47. Marjanne van de Stadt 334.11d1
6. Brian Saal 3101.2d12 48. Huib van de Stadt 213.311
7. Ellen van de Stadt 121.122d1 49. Huib van de Stadt 213.14
8. Elsbeth Booij 221.3d3d2d1 50. Jo van de Stadt-Houtman 213.14e
9. Jacolijn Booij 221.3d3d2d2 51. Ko van de Stadt 334.21
10. Arnout van de Stadt 121.1221 52. Huib van de Stadt 363.11
11. Huib Havik 213.15d22 53. Helen van de Stadt 111.1d1
12. Olaf van Rangelrooij 325.11d11 54. Joop van de Stadt 121.13
13. Maud van de Stadt 3101.22d1 55. Riet van de Stadt-Eykelkamp 121.13e
14. Huyb van de Stadt 3101.21 56. Trijntje van de Stadt-Zijlstra 363.11e
15. Ellen France van de Stadt3101.21d1 57. Nancy van de Stadt-Schilthuis 227.3e
16. Willemijn van de Stadt 213.142d2 58. Greetje van de Stadt-de Groot 334.11e
17. Erik Jan Havik 213.15d21 59. Joke van de Stadt 213.14d1
18. Ingrid van der Pol 213.15d21e 60. Hans Dekker 363.d5d1
19. Mick Versluys-van de Stadt 121.3d4 61. Nan van de Stadt-van Rooyen 334.21e
20. Annet van de Stadt 213.142d1 62. JanHuib van de Stadt 213.11
21. Barbara Havik 213.15d2d2 63. Marie van de Stadt 213.11d1
22. Mea van de Stadt 325.5d1 64. Gerrit van de Stadt 334.11
23. Tonny van de Stadt-Doornbos 325.41e 65. Chris van de Stadt-Werner 213.11e
24. Huib van de Stadt 325.41 66. Tine Bos-van de Stadt 224.1d1
25. Valery Versluys-Rijken 121.3d41e 67. Frits Booij 221.3d3d2e
26. Huib Versluys 121.3d41 68. Teddy Westenberg-van de Stadt 133.3d2
27. Meggie-May Quix-van de Stadt 213.311d1 69. Pieter Bos 224.1d1e
28. Bep van de Stadt 363.1d1 70. Stien de Jongh-van de Stadt 221.3d3
29. Herman van de Stadt 213.142 71. Lenie Poortman-van de Stadt 224.3d1
30. Reinette van de Stadt 121.14d2 72. Wim Westenberg 133.3d2e
31. Joseť van de Stadt-Roelofsen 3101.22e 73. Inja Middelhoven-van de Stadt 227.d1
32. Pien van de Stadt 121.14d4 74. Ruud van de Stadt 213.312
33. Cathy van de Stadt-Besson 3101.21e 75. Ricus van de Stadt 213.15
34. Hein van de Stadt 213.112 76. Miep Havik-van de Stadt 213.15d2
35. Carolien van de Stadt-Sabel 213.142e 77. Jan van de Stadt 213.111
36. Annelies van de Stadt-Jonges 121.122e 78. Eveline van de Stadt-Jiskoot 121.142e
37. Heleen Saal-van de Stadt 3101.2d1 79. Patricia van Ranglerooij-van de Stadt 325.11d1
38. Dick van de Stadt 3101.22 80. Dick Versluys 121.3d4e
39. Willemijn Booij-de Jongh 221.3d3d2 81. Pieter van Rangelrooij 325.11d1e
40. Rob Saal 3101.2d1e 82. Jan Kools 213.13d1e
41. Thea van de Stadt-van der Ploeg 213.141e 83. Trui Hofman 213.312p
42. Marjon Kools-van de Stadt 213.13d1 84. Piet Middelhoven 227.d1e
     Hier volgt de tekst van de uitnodiging voor 3 mei 1986:Onderwerp: Van De Stadtendag.

Utrecht, 12 febr. 1986

     Beste familieleden,

     Dit jaar is het 9 jaar geleden dat de laatste van de Stadtendag werd gehouden. Reden genoeg om de oude traditie weer eens op te vatten: de eerste zaterdag in mei, dus op 3 mei 1986 is er een Van De Stadtendag. Het programma is als volgt:

     12.00 uur verzamelen in Hotel-Restaurant-Cafe "Die Port van Cleve" , Dijk 74-76, Enkhuizen. Op het bijgaande kaartje ziet U de ligging. U kan met de trein komen, b.v. de trein van 10.38 uur uit Amsterdam. Indien U per auto komt, kan U de auto vlak bij het station parkeren. Het is hooguit 10 min. lopen naar Die Port van Cleve.

     Om ongeveer 12.30 uur beginnen we met een West-Friesche koffie tafel in de speciaal gereserveerde spiegelzaal.

     Omstreeks 14.00 uur nemen we een boot, die vlak bij het station vertrekt naar het Zuiderzeemuseum. Dit museum geeft een beeld van wonen en werken rondom de Zuiderzee van 1880-1932 en heeft ruim 100 authentieke woningen, bedrijfjes,boerderijen, een kerk en een molen. Er is ook een binnenmuseum. Na het museum bezoek gaat ieder zijns weegs.

     De kosten kunnen we op F 10,- per persoon houden, inclusief het museumkaartje. Koopt U dus geen eigen kaartje s.v.p. U kunt zich opgeven door de bijgevoegde strook op te sturen en het totaal bedrag over te maken naar onze familierekening bij de Amrobank, nummer 218897944, ten name van H.van de Stadt te Utrecht onder vermelding: van de Stadtendag.

     Deze aankondiging wordt naar alle adressen gestuurd, die verzameld werden met de hulp van Joop(1-2-1-1-3), Huib(2-1-3-1-4) en Nance(2-2-7-3w). De lijst is lang niet volledig. Vooral adressen van de jongere garde kunnen ontbreken. Wilt U aan kinderen en/of kleinkinderen vragen of ze bericht hebben gekregen? Eventuele nieuwe adressen ontvangen wij graag.

     Tenslotte sturen we U een copie van een brief, die Engel van de Stadt in 1766 aan zijn verloofde Neeltje Duyn stuurde. [Op deze website kunt U deze brief vinden op de pagina "Verhalen"] Wij hopen dat U hem met evenveel interesse zult lezen als wij dat deden.

     We hopen velen van U op 3 Mei te zien.

     Herman van de Stadt
     Fred.Hendrikstraat 114
     3583 VR, Utrecht.
     En dit is de deelnemers lijst gerangschikt naar stamboom nummer.

       NB: e=echtgeno(o)t(e), d=dochter.


foto Naam Stamboom foto Naam Stamboom
53. Helen van de Stadt 111.1d1 27. Meggie-May Quix-van de Stadt 213.311d1
43. Frans van de Stadt 121.122 74. Ruud van de Stadt 213.312
36. Annelies van de Stadt-Jonges 121.122e 83. Trui Hofman 213.312p
10. Arnout van de Stadt 121.1221 70. Stien de Jongh-van de Stadt 221.3d3
7. Ellen van de Stadt 121.122d1 39. Willemijn Booij-de Jongh 221.3d3d2
54. Joop van de Stadt 121.13 67. Frits Booij 221.3d3d2e
55. Riet van de Stadt-Eykelkamp 121.13e 8. Elsbeth Booij 221.3d3d2d1
46. Hannes van de Stadt 121.142 9. Jacolijn Booij 221.3d3d2d2
78. Eveline van de Stadt-Jiskoot 121.142e 66. Tine Bos-van de Stadt 224.1d1
30. Reinette van de Stadt 121.14d2 69. Pieter Bos 224.1d1e
32. Pien van de Stadt 121.14d4 71. Lenie Poortman-van de Stadt 224.3d1
19. Mick Versluys-van de Stadt 121.3d4 57. Nancy van de Stadt-Schilthuis 227.3e
80. Dick Versluys 121.3d4e 73. Inja Middelhoven-van de Stadt 227.d1
26. Huib Versluys 121.3d41 84. Piet Middelhoven 227.d1e
25. Valery Versluys-Rijken 121.3d41e 79. Patricia van Ranglerooij-van de Stadt 325.11d1
68. Teddy Westenberg-van de Stadt 133.3d2 81. Pieter van Rangelrooij 325.11d1e
72. Wim Westenberg 133.3d2e 12. Olaf van Rangelrooij 325.11d11
62. JanHuib van de Stadt 213.11 24. Huib van de Stadt 325.41
65. Chris van de Stadt-Werner 213.11e 23. Tonny van de Stadt-Doornbos 325.41e
77. Jan van de Stadt 213.111 22. Mea van de Stadt 325.5d1
34. Hein van de Stadt 213.112 64. Gerrit van de Stadt 334.11
63. Marie van de Stadt 213.11d1 58. Greetje van de Stadt-de Groot 334.11e
42. Marjon Kools-van de Stadt 213.13d1 47. Marjanne van de Stadt 334.11d1
82. Jan Kools 213.13d1e 51. Ko van de Stadt 334.21
49. Huib van de Stadt 213.14 61. Nan van de Stadt-van Rooyen 334.21e
50. Jo van de Stadt-Houtman 213.14e 52. Huib van de Stadt 363.11
41. Thea van de Stadt-van der Ploeg 213.141e 56. Trijntje van de Stadt-Zijlstra 363.11e
1. Marieke van de Stadt 213.141d1 28. Bep van de Stadt 363.1d1
29. Herman van de Stadt 213.142 60. Hans Dekker 363.d5d1
35. Carolien van de Stadt-Sabel 213.142e 37. Heleen Saal-van de Stadt 3101.2d1
20. Annet van de Stadt 213.142d1 40. Rob Saal 3101.2d1e
16. Willemijn van de Stadt 213.142d2 2. Arne Saal 3101.2d11
59. Joke van de Stadt 213.14d1 6. Brian Saal 3101.2d12
75. Ricus van de Stadt 213.15 3. Eefke Saal 3101.2d1d1
44. Lies van de Stadt-Schuddeboom 213.15e 14. Huyb van de Stadt 3101.21
76. Miep Havik-van de Stadt 213.15d2 33. Cathy van de Stadt-Besson 3101.21e
17. Erik Jan Havik 213.15d21 5. Erik Jan van de Stadt 3101.211
18. Ingrid van der Pol 213.15d21e 15. Ellen France van de Stadt 3101.21d1
11. Huib havik 213.15d22 38. Dick van de Stadt 3101.22
21. Barbara Havik 213.15d2d2 31. Joseť van de Stadt-Roelofsen 3101.22e
48. Huib van de Stadt 213.311 4. Karianne van de Stadt 3101.22d1
45. Monique van de Stadt-Kamber 213.311e 13. Maud van de Stadt 3101.22d1


Zoekt u andere foto's van een zelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar: || fotoregister ||

Klik || hier || om naar de lijst van familiedagen te gaan.

|| home ||

Laatst bijgewerkt: 12 aug 2007