Familiedag in Noordwijk met diner in het "Parasol Paviljoen", 31 mei 1969.Zoekt u andere foto's van een zelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar: || fotoregister ||
Klik || hier || om naar de lijst van familiedagen te gaan.
|| home ||

            Lijst van personen:

Foto Naam Stamboom Foto Naam Stamboom
1 Huib van de Stadt 213.311 23 Mien van de Stadt 225.d1
2 Maarten van de Stadt 213.113 24 JanHuib van de Stadt 213.141
3 Huib van de Stadt 363.111 25 Inja Middelhoven - van de Stadt 227.d1
4 Gerlof van de Stadt 363.112 26 Bep van Geldermalsen - de Jongh 221.3d3d1
5 Dops NoŽ - van de Stadt 121.3d3 27 Jan Middelhoven 227.d12
6 Arend van de Stadt 363.114 28 Nel van de Stadt 221.3d1
7 Johan van de Stadt 363.113 29 Bep van de Stadt 363.1d1
8 Wim van de Stadt 141.1 en 325.1d1e 30 Elly van de Stadt - Luymes 213.312e
9 Tine Bos - van de Stadt 224.1d1 31 Patty Constandse - van de Stadt 213.31d2
10 Trijntje [Toos] van de Stadt 325.d4 32 Ruud van de Stadt 213.312
11 Jan van de Stadt 213.1 33 Marie van de Stadt 221.3d2
12 Nancy van de Stadt - Schilthuis 227.3e 34 Huib van de Stadt 363.11
13 Mickey Versluys - van de Stadt 121.3d4 35 Willemijn Booy - de Jongh 221.3d3d2
14 Louis [Boet] NoŽ 121.3d3e 36 Trijntje van de Stadt - Zijlstra 363.11e
15 Josje van de Stadt - Kruimer 121.31e 37 Jo van Es - Meyer 325.dld1
16 Joop van de Stadt 121.13 38 Truus Pimmelaar - van de Stadt 363.1d2
17 Jan van de Stadt 213.31 39 Cor van Es 325.d1d1e
18 Walter van de Stadt 133.11 40 Kitty van de Stadt - Knapp 213.31e
19 Huib van de Stadt 121.31 41 Thea van de Stadt - van der Ploeg 213.141e
20 JanHuib van de Stadt 213.11 42 Ko (jr.) van de Stadt 334.21
21 Aad van Geldermalsen 221.3d3d1e 43 Hein van de Stadt 213.112
22 Chris van de Stadt - Werner 213.11e   De oorspronkelijke tekst van de uitnodiging en de lijst van deel-
   nemers zijn bewaard gebleven. Hier volgt eerst de tekst:   N. van de Stadt-Schilthuis
   Ruysdaellaan 18
   Bilthoven
   ---------
   Tel. 030- 783109

               Bilthoven, april1969
Aan. de Nakomelingen van
Engel van de Stadt
---------------

       Toen we verleden jaar de familiedag hadden en er gevraagd werd, wie de organisatie in 1969
       op zich wilde nemen, meldden zich spontaan Huib van de Stadt Wassenaar en Aad van Gelder-
       malsen. Zij zijn met het volgende plan gekomen voor 31 mei a.s., welk plan bijzonder aantrekkelijk
       lijkt. Dit programma luidt :

       13.45 uur: Verzamelen op het Stationsplein te Leiden. Daar komen treinen aan uit de richtingen
       's Gravenhage, Haarlem en Utrecht.

       14.15 uur: Bezoek aan het Automuseum te Leidschendam, waar liefhebbers van ANTIEK
       en TECHNIEK hun hart kunnen ophalen.

       15.30 uur: Rondgang door het Museum "Duyvenvoorde" te Voorschoten, waar we thee zullen
       drinken. Hier is een stamboom te zien, welke de familie van de Stadt in de schaduw stelt.

       17.00 uur: Vertrek voor een puzzelrit met vragen op alle gebieden van LEVENSKUNST en
       bekende bestemming.

       18.00 uur: Borrel in de Seinpostzaal van het Parasol Paviljoen aan de Koningin Wilhelmina
       Boulevard te Noordwijk aan Zee, waarop het diner zal aansluiten.

       21.00 uur (pl.m.): Is een ieder vrij zijn weg te vervolgen.

       KOSTEN:
       -------------
       Toegang musea            f 3,- p.p.
       Diner, incl. koffie, be-
       diening en B.T.W.       " 9,- p.p.
       Kinderdiner                 " 6,- p.p.

       Op verzoek van Jan Huybert van de Stadt uit Dordrecht zal dit jaar de leef-
       tijdsgrens als proef verlaagd worden tot 13 jaar voor de kinderen, die hun
       ouders in de gelegenheid kunnen stellen een jaar bij te praten.

       Zoals gewoonlijk zijn thee, borrels en wijn voor eigen rekening en worden
       de borrelhapjes hoofdelijk omgeslagen.

       Wij rekenen op een grote opkomst, mooi weer en een gunstig antwoord voor 15 mei a. s .

           TOT 31 MEI,

           NANCY
           ========   En hier volgt de oorspronkelijke naamlijst:
   NB: Er staan meer personen op de foto dan op de lijst!

# Naam Stamboom Foto Voornaam Woonplaats
1 J.W. van de Stadt 121.13 16 Joop Eerde
2 H.C. van de Stadt 121.31 19 Huib Arnhem
3 R.M. van de Stadt-Kruimer 121.31e 15 Josje Arnhem
4 D.S. NoŽ-van de Stadt 121.3d3 5 Dops DenHaag
5 L. NoŽ echtg. 121.3d3e 14 Boet DenHaag
6 L.A. Versluys-van de Stadt 121.3d4 13 Mickey DenHaag
7 W. N. van de Stadt 133.11 18 Walter Bilthoven
8 J. van de Stadt 213.1 11 Jan Bergen
9 J.H. van de Stadt 213.11 20 JanHuib Dordrecht
10 C.E. van de Stadt-Werner 213.11e 22 Chris Dordrecht
11 H.J. van de Stadt 213.112 43 Hein Zaandijk
12 M. van de Stadt 213.113 2 Maarten Dordrecht
13 J.H. van de Stadt 213.141 24 Jan Huib Haaksbergen
14 D. van de Stadt-van der Ploeg 213.141e 41 Thea Haaksbergen
15 J.G.H. van de Stadt 213.31 17 Jan Aerdenhout
16 K. van de Stadt-Knapp 213.31e 40 Kitty Aerdenhout
17 H. van de Stadt 213.311 1 Huib ArgentiniŽ
18 R. van de Stadt 213.312 32 Ruud Bloemendaal
19 E.M. van de Stadt-Luymes 213.312e 30 Elly Bloemendaal
20 Mej. E.P. van de Stadt 213.31d2 31 Patty Aerdenhout
21 Mej. N. van de Stadt 221.3d1 28 Nel Bennekom
22 Mej. M. van de Stadt 221.3d2 33 Marie Zwolle
23 E. van Geldermalsen- de Jongh 221.3d3d1 26 Bep Voorhout
24 A. van Geldermalsen 221.3d3d1e 21 Aad Voorhout
25 Mej. W. de Jongh 221.3d3d2 35 Willemijn Zevenaar
26 C. Bos-van de Stadt 224.1d 9 Christien Haarlem
27 Mej. W.B. van de Stadt 225.d 23 Mien Lochem
28 J.F. van de Stadt-Schilthuis 227.3w 12 Nancy Bilthoven
29 O.J. Middelhoven-van de Stadt 227.d 25 Inja Zaandam
30 J. Middelhoven 227.d2 27 Jan Zaandam
31 J.M. van Es-Meyer 325.d1d1 37 Jo Den Haag
32 C.S.J. van Es echtg. 325.d1d1e 39 Cor Den Haag
33 Mej. Tr. van de Stadt 325.d4 10 Trijntje Deventer
34 J.J. van de Stadt 334.21 42 Ko Alkmaar
35 H. van de Stadt 363.11 34 Huib Wassenaar
36 T.W. van de Stadt-Zijlstra 363.11e 36 Trijntje Wassenaar
37 Mej. E. van de Stadt 363.1d1 29 Bep Haamstede
38 G. Pimmelaar -van de Stadt 363.1d2 38 Truus Haamstede

Zoekt u andere foto's van een zelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar: || fotoregister ||

Klik || hier || om naar de lijst van familiedagen te gaan.

|| home ||

Laatst bijgewerkt: 15 apr 2017