Familiedag in Groenendaal, Heemstede, 25 mei 1968.


   Lijst van personen:


Foto Naam Stamboom Foto Naam Stamboom
1 JanHuib van de Stadt 213.11 23 Pien van de Stadt 121.14d4
2 Truus van de Stadt - Boon 334.2e 24 Frans (sr.) van de Stadt 121.14
3 Nel van de Stadt 221.3d1 25 Stien de Jongh - van de Stadt 221.3d3
4 Jan van de Stadt 213.1 26 A van de Stadt - Bakker 213.12e
5 Fiet van de Stadt - Coenraad 325.11e 27 Huib van de Stadt 363.11
6 Cor van Es 325.d1d1e 28 Trijntje van de Stadt - Zijlstra 363.11e
7 Jo van Es - Meyer 325.dld1 29 Nel van de Stadt - Lampe 213.13e
8 Trijntje [Toos] van de Stadt 325.d4 30 G van de Stadt 213.13
9 Piet van de Stadt 325.11 31 Chris van de Stadt - Werner 213.11e
10 Marie van de Stadt 221.3d2 32 Walter van de Stadt 133.11
11 Aad van Geldermalsen 221.3d3d1e 33 Mickey Versluys - van de Stadt 121.3d4
12 Kees de Jongh 221.3d3e en 310d3.1 34 Nico van de Stadt 213.12
13 Hein van de Stadt 213.112 35 Ankie van de Stadt - Start 121.14e
14 Frank van de Stadt 213.143 36 Frans (jr.) van de Stadt 121.141
15 JanHuib van de Stadt 213.141 37 Ko (jr.) van de Stadt 334.21
16 Thea van de Stadt - van der Ploeg 213.141e 38 Tine Bos - van de Stadt 224.1d1
17 Bep van Geldermalsen - de Jongh 221.3d3d1 39 Pieter Bos 224.1d1e
18 Joke van de Stadt 213.14d1 40 Hannes van de Stadt 121.142
19 Dops No - van de Stadt 121.3d3 41 Karen van de Stadt 213.31d1
20 Joop van de Stadt 121.13 42 Jo van de Stadt - Houtman 213.14e
21 Nancy van de Stadt - Schilthuis 227.3e 43 Huib van de Stadt 213.14
22 Jan van de Stadt 213.31
   De oorspronkelijke tekst van de uitnodiging en de lijst van deelnemers zijn
   bewaard gebleven. Hier volgt eerst de tekst:

Jan G.H. van de Stadt
Bellamylaan 5
Aerdenhout .
Tel.: 023- 40743

Aerdenhout, 18 april 1968

Aan de Nakomelingen van
Engel van de Stadt

   Zoals verleden jaar is beloofd zullen Kitty en ik dit jaar de organisatie van de jaarlijkse familie-reunie op ons nemen, waarbij wij beslist op twee dingen rekenen, nml. een zo groot mogelijke opkomst van onze gewaardeerde familieleden en een begunstiging van de weergoden.

   De reunie zal in het mooie Kennemerland worden gehouden en wel traditiegetrouw op de laatste zaterdag in mei, dus op ZATERDAG 25 MEI 1968. HOUDT DUS ALLEN MET DEZE DATUM REKENING!

   Het plan ziet er als volgt uit:

   I Verzamelen om 14.30 uur bij het Station Heemstede-Aerdenhout, waar binnen vier minuten treinen stoppen uit de richting Amsterdam zowel als uit den Haag. Bij uw opgave tot deelneming zien wij gaarne uw bericht tegemoet of u per eigen auto dan wel per trein zult arriveren. Er is op zaterdag voldoende gelegenheid op het parkeerterrein v66r het station aan de westzijde samen te komen.

   II De z.g. BLAUWE ROUTE-RIT door het mooie Kennemerland met , indien mogelijk, bezichtiging van het nieuwe Raadhuis van de gemeente Bloemendaal.

   III Theedrinken. Omstreeks 16.00 uur zullen wij bij het fraai gelegen Openluchttheater [tegenwoordig "Caprera"] arriveren alwaar de thee zal worden genuttigd. Gelegenheid tot het maken van een wandeling naar het hoogste punt, waar van een schitterend panorama kan worden genoten.
Op verzoek van een vrouwelijk familielid zal in het Openluchttheater een familie groepsfoto wordcn gemaakt.

   IV Ongeveer 17.00 uur vertrek naar het "Landgoed Groenendaal" te Heemstede waar na een borrel, het gezamenlijke diner zal worden gehouden.
Het diner zal niet later dan ca 21.00 uur beeindigd zijn, zodat ieder nog ruimschoots de gelegenheid heeft de huiselijke haard weer op tc zoeken.

   V Kosten: Entre Openluchtthcater f 0,40 p.p.
                  Diner, inclusief koffie, doch
                  exclusief 15% bedieningsgeld f 8,- p.p.

   Zoals gewoonlijk zijn thee, borrels en wijn voor eigen rekening en worden de borrelhapjes hoofdelijk omgeslagen.
Evenwel heeft een lid van de familie van de Stadt, die onbekend wenst te blijven, de fijne geste gehad aan iedere deelnemer n glas wijn bij de maaltijd aan te bieden.

   Wij rekenen op een grote opkomst en verzoeken uw gunstig antwoord vr 10 mei a.s. aan ons te doen toekomen.

HARTELIJKE GROETEN en TOT 25 MEI !

Nancy, Kitty en Jan
   En hier volgt de oorspronkelijke deelnemerslijst:
   (zeven personen staan niet op de foto).

# Naam Stamboom Foto Voornaam Woonplaats
1 M.H. Heemstra-van de Stadt 111.1d1 - s Gravenhage
2 J.W. van de Stadt 121.13 30 Joop Zuidlaren
3 F.R. van de Stadt (sr.) 121.14 24 Frans (sr) Zuidlaren
4 R.M.C. van de Stadt-Leendertz 121.14e - Etta Zuidlaren
5 F.R. van de Stadt (jr) 121.141 36 Frans (jr) Zuidlaren
6 A. van de Stadt-Start 121.141e 35 Ankie Zuidlaren
7 J.W. van de Stadt 121.142 40 Hannes Amsterdam
8 Mej. J.P. van de Stadt 121.14d4 23 Pien Zuidlaren
9 H.C. van de Stadt 121.31 - Huib Arnhem
10 R.M. van de Stadt-Kruimer 121.31e - Josje Arnhem
11 D.S. No-van de Stadt 121.3d3 19 Dops s Gravenhage
12 L.A. Versluys-van de Stadt121.3d4 33 Mick s Gravenhage
13 W.N. van de Stadt 133.11 32 Walter Bilthoven
14 J. van de Stadt 213.1 4 Jan Bergen N.H.
15 J.H. van de Stadt 213.11 1 JanHuib Dordrecht
16 C.E. van de Stadt-Werner213.11e 31 Chris Dordrecht
17 H.J. van de Stadt 213.112 13 Hein Aandijk
18 N.J. van de Stadt 213.12 34 Nico Bergen N.H.
19 A.A. van de Stadt-Bakker213.12e 26 A Bergen N.H.
20 G.A. van de Stadt 213.13 30 G Zaandam
21 N. van de Stadt-Lampe 213.13e 29 Nel Zaandam
22 H. van de Stadt 213.14 43 Huib Zaandam
23 J. van de Stadt-Houtman 213.14e 42 Jo Zaandam
24 Mej. J.A. van de Stadt 213.14d1 18 Joke Rotterdam
25 J.H. van de Stadt 213.14d1 15 JanHuib Haaksbergen
26 D. van de Stadt-van der Ploeg213.14116 Thea Haaksbergen
27 F. van de Stadt 213.141e 14 Frank Zaandam
28 J.G.H. van de Stadt 213.31 22 Jan Aerdenhout
29 C.H. van de Stadt-Knapp213.31e - Kitty Aerdenhout
30 Mej. C.J. van de Stadt 213.31d1 41 Karen Amsterdam
31 Mej. Ir. N. van de Stadt 221.3d1 3 Nel Bennekom
32 Mej. Mr. M. van de Stadt221.3d2 10 Marie Zwolle
33 C. de Jongh-van de Stadt221.3d3 25 Stien Koog a/d Zaan
34 C. de Jongh 221.3d3e 12 Kees Koog a/d Zaan
35 E. van Geldermalsen-de Jongh221.3d3d117 Bep Voorhout
36 A. van Geldermalsen 221.3d3d1e 11 Aad Voorhout
37 C. Bos-van de Stadt 224.1d1 38 Tine Haarlem
38 P.A. Bos 224.1d1e 39 Pieter Haarlem
39 J.F. van de Stadt-Schilthuis227.3 21 Nancy Bilthoven
40 J.M. van Es-Meyer 325.d1d1 7 Jo s Gravenhage
41 C.S.J. van Es 324.d1d1e 6 Cor s Gravenhage
42 Mej. T. van de Stadt 325.d4 8 Trijntje (Toos)Deventer
43 G. P. van de Stadt 325.11 34 Piet s Gravenhage
44 S. M. van de Stadt-Coenraad325.11e 5 Fiet s Gravenhage
45 G. van de Stadt-Boon 334.2e 2 Truus Zaandam
46 J.J. van de Stadt 334.21 37 Ko Alkmaar
47 Ir. H. van de Stadt 363.11 27 Huib Wassenaar
48 T.W. van de Stadt-Zijlstra363.11e 28 Trijntje Wassenaar
49 C. J. van de Stadt 3101.2 - Cor s Gravenhage
50 B. C. van de Stadt-Baas 3101.2e - Dien s Gravenhage

Zoekt u andere foto's van een zelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar: || fotoregister ||

Klik || hier || om naar de lijst van familiedagen te gaan.

|| home ||

Laatst bijgewerkt: 9 aug 2007