Familiedag in Utrecht met diner in "Huize Molenaar", 13 October 1951.
   Lijst van personen:

Foto Naam Stamboom Foto Naam Stamboom
1 Piet van de Stadt 325.11 28 Miep Stigter - van de Stadt 141.d2
2 Jan van de Stadt 213.111 29 Emilie van de Stadt 121.2d1
3 Hendrika [Henna] van de Stadt 334.1d1 30 Emma van de Stadt - Oostmeijer 227.2e
4 Nora van de Stadt 3101.1d1 31 Jo van de Stadt - Houtman 213.14e
5 Francois Brinkman 141.d11 32 Jean van de Stadt - van de Stadt 325.1d1 en 141.1e
6 Marjon Kools - van de Stadt 213.13d1 33 Nico van de Stadt 227.2
7 Nico Knipscheer 363.d61 34 Pieter van de Stadt 332.11
8 Hein van de Stadt 213.112 35 Lies van de Stadt - Schuurman 121.12e
9 Adriaan van de Stadt 332.1 36 Eelco van de Stadt 227.3
10 Nico van de Stadt 325.1 37 Kees de Jongh 221.3d3e en 310d3.1
11 Til Herwyer - van de Stadt 325.d3 38 Huib van de Stadt 363.1
12 Constance [Stanny] van de Stadt - Sprenger 121.2e 39 Truus van de Stadt - Boon 334.2e
13 Justus van de Stadt 121.1 40 Cor [Kees] van de Stadt 3101.2
14 Florence [Léonie] van de Stadt - van Nouhuijs 133.1e 41 Magdalena [Lena] van de Stadt - Bakker 334.1e
15 Jan van de Stadt 213.1 42 Lelie (Knipscheer-) van de Stadt 363.d6
16 Mary Brinkman - van de Stadt 141.d1 43 Nora van Bergeijk - van de Stadt 363.d4
17 Christina van de Stadt - van Gendt 332.1e 44 Wim van de Stadt 141.1 en 325.1d1e
18 Nel van de Stadt - Oosterbaan 332.11e 45 Nancy van de Stadt - Schilthuis 227.3e
19 Ina van de Stadt 121.2d2 46 Gé van de Stadt 213.13
20 Dien van de Stadt - Baas 3101.2e 47 Walter van de Stadt 133.11
21 Riktsje van de Stadt - Frankena 3101.1e 48 Stien de Jongh - van de Stadt 221.3d3
22 Jan [Jacob] van de Stadt 121.12 49 Huib van de Stadt 213.14
23 Annet van de Stadt - de Boer 213.11e 50 Marie van de Stadt 221.3d2
24 JanHuib van de Stadt 213.11 51 Ko (jr.) van de Stadt 334.21
25 Maria van de Stadt - Timmermans 325.5e 52 Inja Middelhoven - van de Stadt 227.d1
26 Minie van de Stadt - Knipscheer 363.1e 53 Nel van de Stadt 221.3d1
27 Nelly Dijkland - van de Stadt 325.d2   De oorspronkelijke tekst van de uitnodiging en de routebeschrijving zijn
   bewaard gebleven. Hier volgt eerst de tekst van de uitnodiging:Bilthoven, 29 September 1951.

     Aan de nakomelingen van Engel van de Stadt.

     Op verzoek van Dr H.J. en J. van de Stadt hebben de ondergetekenden op zich genomen op Zaterdag 13 October a.s. te Utrecht een réunie te organiseren van alle familieleden ( ook aangetrouwde) van tenminste 18 jaar, waarvoor zij zich het volgende programma hebben gedacht:

15.00 - 15.15 uur. Verzamelen in de hal van het station Utrecht (auto's parkeren vóór het station of in de Westerstraat, uit het station komende rechts-af, daarna linksaf).
15.15 - 18.00 uur. Rondrit door de Stichtse Lustwarande in herfsttooi, met als onderbreking:
16.30 - 17.00 uur. Thee in Hotel "Stameren" te Maarn.
18.00 - 19.00 uur. Apéritif in Huize J.Molenaar te Utrecht, Korte Nieuwstraat 6 (auto's parkeren op het nabijgelegen Domplein).
19.00 - 20.30 uur. Diner in Huize Molenaar.

     Desgewenst kunnen de deelnemers met de treinen, die tussen 20.40 en 21.08 uur uit Utrecht vertrekken, weer naar hun woonplaatsen terugkeren.
     De kosten van het diner (soep - voorgerecht - hoofdschotel - nagerecht- koffie) zullen inclusief bediening f 6.- bedragen; hierbij zijn de kosten van de thee te Stameren, van de apéritifs en van de dranken tijdens het diner niet inbegrepen.
     Wij menen erop te mogen rekenen dat een voldoend aantal vrije zitplaatsen (voor de rondrit) beschikbaar zal zijn in de auto's van familieleden, die per auto de réunie zullen bezoeken.
     Gaarne hopen wij dat velen Uwer de onderstaande strook zullen invullen en verzenden, ten teken dat zij op onze herfstbijeenkomst niet zullen ontbroken!

   Ir C.E. van de Stadt [227.3, foto: 36]
   W.N. van de Stadt [133.11, foto: 47]

Hierlangs afknippen en als brief gefrankeerd opzenden vóór 10 October a.s.
............   Hier volgt de tekst van de routebeschrijving:   Familie van de Stadt
   Autotocht op Zaterdag 13 October 1951.

     Van het station Utrecht langs de Catharijnesingel (links restanten van de oude stadswallen; de Geertekerk; bij de bocht het Natuurkundig Laboratorium van de Rijksuniversteit; rechts eerst de drie gebouwen van de Ned.Spoorwegen; daarna de Universiteitsklinieken naar Bunnik. Van Bunnik langs de Provinciale Weg langs Odijk ( links van de weg), even vóór Werkhoven linksaf langs kasteel Beverweert (rechts), over de Langbroekse Wetering, verder rechtsaf langs de Langbroekse Wetering.
     De kastelen Sterkenburg (rechts), Leeuwenburg (links), Hinderstein (rechts), Lunenburg (rechts), Wallenburg (rechts), Sandenburg (links) tonen dat men vroeger de voorkeur gaf aan het polderland boven de hogere zandgronden!
     Rechtsaf naar Wijk bij Duurstede, vandaar de Lekdijk volgen (fraaie landschappen) naar Amerongen.
     Van Amerongen naar het noorden, door de bossen naar de Haar; aldaar linksaf (ter rechterzijde het typische landschaps beeld van de Gelderse Vallei), langs een weg naast de nieuwe grote verkeersweg Utrecht - Arnhem, even vóór Maarsbergen linksaf.
     Daarna rechtsaf langs de provinciale weg richting Amersfoort tot kasteel Maarsbergen, daar linksaf en door de Maarsbergense en Maarnse bossen naar Maarn, aldaar thee in hotel Stameren.
     Terug naar Utrecht langs de nieuwe autoweg Arnhem - Utrecht, die wij bij Driebergen verlaten, om langs de oude weg via Zeist en de Bilt naar Utrecht terug te keren.De volgende tabel is gerangschikt op stamboom nummer.

Foto Naam Stamboom Foto Naam Stamboom
13 Justus van de Stadt 121.1 36 Eelco van de Stadt 227.3
22 Jan [Jacob] van de Stadt 121.12 45 Nancy van de Stadt - Schilthuis 227.3e
35 Lies van de Stadt - Schuurman 121.12e 52 Inja Middelhoven - van de Stadt 227.d1
12 Constance [Stanny] van de Stadt - Sprenger 121.2e 10 Nico van de Stadt 325.1
29 Emilie van de Stadt 121.2d1 1 Piet van de Stadt 325.11
19 Ina van de Stadt 121.2d2 32 Jean van de Stadt - van de Stadt 325.1d1 en 141.1e
14 Florence [Léonie] van de Stadt - van Nouhuijs 133.1e 25 Maria van de Stadt - Timmermans 325.5e
47 Walter van de Stadt 133.11 27 Nelly Dijkland - van de Stadt 325.d2
44 Wim van de Stadt 141.1 en 325.1d1e 11 Til Herwyer - van de Stadt 325.d3
16 Mary Brinkman - van de Stadt 141.d1 9 Adriaan van de Stadt 332.1
5 Francois Brinkman 141.d11 17 Christina van de Stadt - van Gendt 332.1e
28 Miep Stigter - van de Stadt 141.d2 34 Pieter van de Stadt 332.11
15 Jan van de Stadt 213.1 18 Nel van de Stadt - Oosterbaan 332.11e
24 JanHuib van de Stadt 213.11 41 Magdalena [Lena] van de Stadt - Bakker 334.1e
23 Annet van de Stadt - de Boer 213.11e 3 Hendrika [Henna] van de Stadt 334.1d1
2 Jan van de Stadt 213.111 39 Truus van de Stadt - Boon 334.2e
8 Hein van de Stadt 213.112 51 Ko (jr.) van de Stadt 334.21
46 Gé van de Stadt 213.13 38 Huib van de Stadt 363.1
6 Marjon Kools - van de Stadt 213.13d1 26 Minie van de Stadt - Knipscheer 363.1e
49 Huib van de Stadt 213.14 43 Nora van Bergeijk - van de Stadt 363.d4
31 Jo van de Stadt - Houtman 213.14e 42 Lelie (Knipscheer-) van de Stadt 363.d6
53 Nel van de Stadt 221.3d1 7 Nico Knipscheer 363.d61
50 Marie van de Stadt 221.3d2 21 Riktsje van de Stadt - Frankena 3101.1e
48 Stien de Jongh - van de Stadt 221.3d3 4 Nora van de Stadt 3101.1d1
37 Kees de Jongh 221.3d3e en 310d3.1 40 Cor [Kees] van de Stadt 3101.2
33 Nico van de Stadt 227.2 20 Dien van de Stadt - Baas 3101.2e
30 Emma van de Stadt - Oostmeijer 227.2e


Zoekt u andere foto's van een zelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar: || fotoregister ||

Klik || hier || om naar de lijst van familiedagen te gaan.

|| home ||

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2007