Familiedag in de Zaanstreek met diner in "Die Port van Cleve", 9 Mei 1950.
   Lijst van personen:

Foto Naam Stamboom Foto Naam Stamboom
1 Til Herwyer - van de Stadt 325.d3 25 Frans (sr.) van de Stadt 121.14
2 Huib van de Stadt 325.41 26 Constance [Stanny] van de Stadt - Sprenger 121.2e
3 Nel van de Stadt - Lampe 213.13e 27 Etta van de Stadt - Leendertz 121.14e
4 Jan van de Stadt 213.1 28 Eelco van de Stadt 227.3
5 Miep de Wit - van de Stadt 213.1d1 29 Wim van de Stadt 141.1 en 325.1d1e
6 Justus van de Stadt 121.1 30 Kees van de Stadt 325.43
7 Truus Dekker - van de Stadt 363.d5 31 Ricus van de Stadt 213.15
8 Hein van de Stadt 213.112 32 Nico van de Stadt 227.2
9 Emilie van de Stadt 121.2d1 33 Lies van de Stadt - Schuddeboom 213.15e
10 Trijntje [Toos] van de Stadt 325.d4 34 Inja Middelhoven - van de Stadt 227.d1
11 Nico van de Stadt 213.12 35 Nelly Dijkland - van de Stadt 325.d2
12 Jeanne van Rappard - van de Stadt 111.d1 36 Jan Nico van de Stadt 213.121
13 JanHuib van de Stadt 213.11 37 Ko (jr.) van de Stadt 334.21
14 Walter van de Stadt 133.11 38 Henri van de Stadt 121.21
15 Annet van de Stadt - de Boer 213.11e 39 Kees de Jongh 221.3d3e en 310d3.1
16 Simon de Wit 213.1d1e 40 A van de Stadt - Bakker 213.12e
17 Cor [Kees] van de Stadt 310.12 41 Willy van de Stadt 227.31
18 Nancy van de Stadt - Schilthuis 227.3e 42 Jo van de Stadt - Houtman 213.14e
19 Dien van de Stadt - Baas 3101.2e 43 Stien de Jongh - van de Stadt 221.3d3
20 Nico van de Stadt 325.1 44 G van de Stadt 213.13
21 Joop van de Stadt 121.13 45 Nel van de Stadt 221.3d1
22 Mien van de Stadt 225.d1 46 Huib van de Stadt 213.14
23 Mary Brinkman - van de Stadt 141.d1 47 Miep Stigter - van de Stadt 141.d2
24 Emma van de Stadt - Oostmeijer 227.2e 48 Marie van de Stadt 221.3d2   De oorspronkelijke tekst van de uitnodiging en de routebeschrijving zijn
   bewaard gebleven. Hier volgt eerst de tekst van de uitnodiging:U I T N O D I G I N G tot bijwoning
van de Bijeenkomst ---------------------
--------- FAMILIE VAN DE STADT
op Dinsdag 9 Mei 1950 te Zaandam

O-----------------------------------O


11 uur        Bezoek aan de Zagerij "De Engel" van E. van de Stadt & Zoonen N.V.
12.30 uur   Koffietafel.
2.-- uur      Per autobus door de Zaanstreek van Zaandam tot Knollendam of Wormerveer met bezoek aan de Zaanlandsche oudheidkamer.
Terug per rondvaartmotorboot langs de Zaan naar Zaandam; aankomst ca. 5.30 uur.

Koffietafel, autobus- en motorboottocht worden de deelnemers aangeboden door enkele familieleden.

Indien er animo is gezamenlijk, om ongeveer half zeven in Amsterdam te eten (f. 4.-- f. 5.-- per persoon, zonder drank), willen wij dat gaarne regelen. Deze maaltijd zal vroeg genoeg afgelopen zijn om ieder gelegenheid te geven dezelfde avond nog per trein naar huis te gaan.

Wie denkt, dat de dag te lang of vermoeiend zal zijn, kan om 12.30 uur zich aansluiten of eventueel alleen aan de maaltijd in Amsterdam deelnemen (indien zich tenminste genoeg deelnemers aanmelden om die te laten doorgaan).

O ----- RESERVEERT REEDS NU DE DATUM.
ZENDT BIJGAANDE BRIEFKAART INGEVULD TERUG,
LIEFST OMGAAND, DOCH UITERLIJK 20 APRIL.-----

Kort vr 9 Mei zullen de deelnemers nog nadere bijzonderheden van ons ontvangen.

Nog iets: wij weten niet alle adressen. Ontmoet U Van de Stadt-en, die geen uitnodiging ontvingen, schrijft ons dat even of vraagt hen zich bij ons op te geven.

J. van de Stadt [213.1, foto: 4]
J.J.van de Stadt [334.21, foto: 37]
J.H.van de Stadt [213.11, foto: 13]


   Hier volgt de tekst van de route beschrijving:Bijeenkomst FAMILIE VAN DE STADT
op Dinsdag 9 Mei 1950 te Zaandam
-------------------------------------

     Het doet ons genoegen U te kunnen mededelen, dat velen gevolg zullen geven aan onze uitnodiging. Ingesloten vindt U de lijst van deelnemers en deelneemsters. Niet allen hebben gelegenheid alles mee te maken, maar wij kunnen U zeggen, dat 50 Van de Stadt-en de zagerij zullen bezoeken, 55 verenigen zich aan de koffietafel en maken de tocht door de Zaanstreek mee, en ten slotte gaan er 49 met elkaar eten in Amsterdam.

Het programma ziet er als volgt uit:


11.00 uur: Verzamelen bij de Zagerij "De Engel" van E. van de Stadt & Zoonen N.V. achter het station; de spoorwegovergang ten Noorden van het station bij de goederenloods passeren. Zij, die per trein van 10.43 uur uit Amsterdam gaan worden door een van ons van het station gehaald.

12.30 uur: Koffietafel in "De Harmonie", Stationsstraat, hoek Rustenburg. Zij, die niet naar de zagerij gaan worden verzocht tijdig in "De Harmonie" aanwezig te zijn (5 minuten lopen van het station).

2.00 uur: Per autobus door de Zaanstreek naar Knollendam met bezoek aan de Zaanlandsche oudheidkamer te Zaandijk. Van Knollendam naar Zaandam per rondvaartboot langs de Zaan, aankomst ca. 5.30 uur.

Daarna: naar Amsterdam; wij zullen er wel in slagen een zodanige indeling te maken, dat ieder per auto mee kan gaan.

Ca. 6.30 uur: Voorbereiding voor het eten in Die Port van Cleve, naast het postkantoor, en te ca. 7 uur diner, dat om 9 uur uiterlijk afgelopen moet zijn. Kosten diner f. 4.50.

   De volgende tabel is gerangschikt op stamboom nummer.

Foto Naam Stamboom Foto Naam Stamboom
12 Jeanne van Rappard - van de Stadt 111.d1 33 Lies van de Stadt - Schuddeboom 213.15e
6 Justus van de Stadt 121.1 5 Miep de Wit - van de Stadt 213.1d1
21 Joop van de Stadt 121.13 16 Simon de Wit 213.1d1e
25 Frans (sr.) van de Stadt 121.14 45 Nel van de Stadt 221.3d1
27 Etta van de Stadt - Leendertz 121.14e 48 Marie van de Stadt 221.3d2
38 Henri van de Stadt 121.21 43 Stien de Jongh - van de Stadt 221.3d3
9 Emilie van de Stadt 121.2d1 39 Kees de Jongh 221.3d3e en 310d3.1
26 Constance [Stanny] van de Stadt - Sprenger 121.2e 22 Mien van de Stadt 225.d1
14 Walter van de Stadt 133.11 32 Nico van de Stadt 227.2
29 Wim van de Stadt 141.1 en 325.1d1e 24 Emma van de Stadt - Oostmeijer 227.2e
23 Mary Brinkman - van de Stadt 141.d1 28 Eelco van de Stadt 227.3
47 Miep Stigter - van de Stadt 141.d2 18 Nancy van de Stadt - Schilthuis 227.3e
4 Jan van de Stadt 213.1 41 Willy van de Stadt 227.31
13 JanHuib van de Stadt 213.11 34 Inja Middelhoven - van de Stadt 227.d1
15 Annet van de Stadt - de Boer 213.11e 20 Nico van de Stadt 325.1
8 Hein van de Stadt 213.112 35 Nelly Dijkland - van de Stadt 325.d2
11 Nico van de Stadt 213.12 1 Til Herwyer - van de Stadt 325.d3
40 A van de Stadt - Bakker 213.12e 10 Trijntje [Toos] van de Stadt 325.d4
36 Jan Nico van de Stadt 213.121 2 Huib van de Stadt 325.41
44 G van de Stadt 213.13 30 Kees van de Stadt 325.43
3 Nel van de Stadt - Lampe 213.13e 37 Ko (jr.) van de Stadt 334.21
46 Huib van de Stadt 213.14 7 Truus Dekker - van de Stadt 363.d5
42 Jo van de Stadt - Houtman 213.14e 17 Cor [Kees] van de Stadt 3101.2
31 Ricus van de Stadt 213.15 19 Dien van de Stadt - Baas 3101.2e


Zoekt u andere foto's van een zelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar: || fotoregister ||

Klik || hier || om naar de lijst van familiedagen te gaan.

|| home ||

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2007