Familiewapen in kleur, 1913.
We hebben ook nog enkele oudere wapens gevonden.Het eerste wapen (links) komt uit een oer-versie uit ongeveer 1913 van het boek "Engel van de Stadt, 1746 - 1819, zijn voor- en nageslacht", later uitgegeven bij A.A.M. Stols, 's Gravenhage, 1951.

klein wapen.

Verkregen via het Centraal bureau voor Genealogie:
In het tijdschrift "Nederland's Patriciaat", 19e jaargang, blz 215, 1930, staat onder het hoofdstuk VAN DE STADT een klein wapen met de volgende tekst:

Wapen: in zilver een rode gekanteelde stadsmuur, met geopende poort en valdeur, rechts en links van de poort een raamvormige opening, de muur gedekt door drie spitse blauwe daken elk getopt met een naar rechts waaiende rode vlag, alles op groene grond.
Helmteken: een zilverroode vlucht.
Dekkleden: zilver en rood.plattegrond van wijk 15 van Amsterdam 
                   (1779/1780) met wapen van Pieter van de Stadt
     Er bestaat nog een heel ander wapen. In het bovengenoemde boek, op blz 68, staat hierover het volgende:

     "PIETER JANSZ. VAN DE STADT [zie het boek: blz 63, IV.b.12, 1746 na 1801] is sergeant van de schutterij van Wijk 15 te Amsterdam geweest. Op de plattegrond van Wijk 15 van 1779/80 komt voor het wapen van "d'Heer PIETER VAN DE STADT, 3e sergeant", dat aldus beschreven moet worden: Gedeeld: 1. de Friese adelaar, 2. in rood een gouden kruisboog. Dit in afwijking vanhet wapen, dat in de 20ste eeuw door de familie VAN DE STADT gevoerd wordt.     De vraag, welk wapen de oudste rechten heeft, laten wij onbeantwoord. Beide wapens zijn van recente oorsprong en zullen onafhankelijk van elkaar in gebruik genomen zijn. Wanneer PIETER JANSZ. VAN DE STADT zich bewust geweest was van het bestaan van een ander familiewapen, zou hij dit hoogst waarschijnlijk ook gebruikt hebben."
|| home ||
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2016