Pieter van de Stadt, IVb12 (5/6/1746- ? )

[Bron: "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht". ]

     Pieter van de Stadt was getrouwd met Margareth Goudswaard en woonde met haar en hun zoon Jan (1776-1859) van 1782 tot 1789 in Amsterdam aan de Buitenkant of Ygracht (tegenwoordig PrinsHendrikkade) in een huis "daar de Safierberg in de gevel staat" (gevelsteen).
     Als eigenaar van een mastenmakerswerf en diverse schepen zal hij geen onbemiddeld man zijn geweest. Het sierglas met tekst liet hij in 1783 maken bij de glasgraveur Jacob Sang. Het gedicht verwijst naar zijn "Houtnegotie", zijn mooie huis met mooi uitzicht op het Y en wenst zijn familie veel goeds.
     In 1784 overleed Pieter's vrouw en in 1789 verkocht hij zijn werf en huis. Het is niet bekend of dit te maken had met de onrust rond de Franse revolutie [in juli 1789].

DAT VREEDE STEEDS DIT HUYS BEWOON
WELVAART DE HOUTNEGOTIE KROON
GEZONDHEID EN VERNOEGEN
BESTENDIG ZICH VERVOEGEN
IN DIT SAFIEREN BERG GEBOUW
DE BRAAVE HEER; ZIJN BRAAVE VROUW;
HUN ZOON, IA ZELFS ZOONS ZOONEN
ONS GULLE VRIENDSCHAP TOONEN!
EN DAT ZO LANG ALS T Y VOOR DEZE
        STAD ZAL VLOEYEN
MEN 'T KROOST VAN VAN DE STADT IN
        ROEM EN EER ZIET BLOEYEN
Deze tekst werd toegevoegd in april 2014.

Terug naar T0

sierglas of bokaal sierglas of bokaal