Engel van de Stadt, 22 (17/11/1818-22/05/1859) en Maria Christina van Heyningen (18/10/1819-4/6/1901) trouwden 19 Augustus 1841 te Zaandam.

    De fotografie kwam pas de tweede helft van de 19 eeuw tot ontwikkeling, zodat we van Engel geen foto zijn tegen gekomen, wel van zijn echtgenote.

[Bronnen: Tekst uit familieboek "Engel van de Stadt zijn voor- en nageslacht". Foto's: Gemeente archief Zaanstad, dossier NL-ZdGAZPA-0457.]


         Maria Christina van Heyningen schepte blijkbaar geen behagen in haar eerste naam Maria. Zij liet zich altijd Christien of meer afgekort Chris noemen. In tegenstelling met haar echtgenoot, die slechts 40 jaren oud werd, bereikte zij de leeftijd van ruim 81 jaar.
         Zij schonk aan 13 kinderen het levenslicht, waarvan er toen zij weduwe werd nog 12 in leven waren, die haar op 2 na allen hebben overleefd. Van haar mag getuigd worden, dat zij zich op kranige wijze door de vele moeilijkheden met de opvoeding dier kinderen heeft heengeslagen. Met veel tact heeft zij tot aan haar overlijden toe de familieband met haar kinderen en kleinkinderen bijeen gehouden.
         Ondanks haar drukke huishoudelik werk was zij ook nog vele jaren bestuurslid van „Moederlijke Liefdadigheid” en Regentes van het „Evang. Lutherse Weeshuis”.

Terug naar T2

Of kijk bij graf van dochters

Opgenomen: 16 juli 2020.