Jan van de Stadt, [213] (30/1/1842 - 4/10/1885)


[Bron: "Engel van de Stadt, 1746 - 1819, zijn voor- en nageslacht", p200.]

         Jan van de Stadt was de jongste van de drie zonen [van Jan van de Stadt, 21 (1816-1871)], die na het overlijden van hun moeder en hun broer Cornelis [in 1874] de houtzaak hebben gedreven en sinds 1871 tot aan zijn overlijden was hij firmant van "E. van de Stadt & Zoonen". Hij was een zeer ijverig lid van zijn firma. Zijn werk deed hij ten dele aan de windmolens en aan de latere stoomzagerij en ten dele op reis, waar hij klanten bezocht en nieuwe connecties aanbracht.


          Een betrekkelijk kort leven was hem beschoren. Hij bezat een zwakke gezondheid en is na veel sukkelen 4 October 1885 te Badenweiler in Baden, waar hij tevergeefs herstel zocht, op 43-jarige leeftijd overleden. Op eigen wens is hij ook daar begraven.

Deze tekst werd toegevoegd op 28 sept 2007.

Terug naar stamboom T2.