Hendrik Justus van de Stadt, [121.1]
(29/5/1898 - 1/4/1987)


huwde te s'-Gravenhage 12 Augustus 1897 met
Eva Joanna Wilhelmina de Greve (31/10/1876 - 6/7/1957)

       Hendrik Justus van de Stadt promoveerde te Amsterdam op 10 Mei 1893 bij Van 't Hoff [de latere Nobelprijswinnar] op een proefschrift: De oxydatie van fosforwaterstof en het metafosforigzuur.
       Na een leraarschap aan de H.B.S te Zierikzee, was hij van 1895-1899 leraar aan de R.H.B.S., het Gymnasium en de Rijkskweekschool te Middelburg. Van 1899-1933 was hij verbonden aan de H.B.S te Kampen, eerst als directeur en vanaf 1925 als rector van het lyceum. Hij schreef een leerboek der Chemie dat verschillende drukken beleefde. Bij zijn pensionering werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

[Bron: familieboek; de foto komt uit een Kampense krant van 1924]

Hendrik Justus van de Stadt en zijn vrouw staan op foto's van diverse familiedagen, bv die van 1948.

Deze pagina toegevoegd 1 febr 2017.

Terug naar T1

krantenfoto